Follow
Deniz Aslan
Deniz Aslan
GE Research Center, Niskayuna, NY, USA
Verified email at ge.com
Title
Cited by
Cited by
Year
On-line chatter detection in milling using drive motor current commands extracted from CNC
D Aslan, Y Altintas
International Journal of Machine Tools and Manufacture 132, 64-80, 2018
1532018
Integration of virtual and on-line machining process control and monitoring
Y Altintas, D Aslan
CIRP annals 66 (1), 349-352, 2017
1412017
Prediction of cutting forces in five-axis milling using feed drive current measurements
D Aslan, Y Altintas
IEEE/ASME Transactions on mechatronics 23 (2), 833-844, 2018
1152018
Monitoring of vibrations and cutting forces with spindle mounted vibration sensors
M Postel, D Aslan, K Wegener, Y Altintas
CIRP Annals 68 (1), 413-416, 2019
732019
Surface roughness and thermo-mechanical force modeling for grinding operations with regular and circumferentially grooved wheels
D Aslan, E Budak
Journal of Materials Processing Technology 223, 75-90, 2015
722015
A feedrate scheduling algorithm to constrain tool tip position and tool orientation errors of five-axis CNC machining under cutting load disturbances
J Yang, D Aslan, Y Altintas
CIRP journal of Manufacturing Science and Technology 23, 78-90, 2018
442018
Semi-analytical force model for grinding operations
D Aslan, E Budak
Procedia CIRP 14, 7-12, 2014
362014
Identification of workpiece location on rotary tables to minimize tracking errors in five-axis machining
J Yang, D Aslan, Y Altintas
International Journal of Machine Tools and Manufacture 125, 89-98, 2018
292018
Mimari Stüdyo Kültürü ve Pratik Üzerine
D Aslan
Ege Mimarlık 2 (93), 12-15, 2016
92016
Integration of virtual and on-line machining process control and monitoring using cnc drive measurements
D Aslan
University of British Columbia, 2019
42019
“Bir Kalıtımsal İz Olarak Mimarlık “Üzerine Bir Deneme
D Aslan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
41999
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevresel Düşünce Ve Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
P Toprak, K Algan, Ü Alıç, DA Aslan, G Eroğlu
Temel Eğitim, 6-15, 2023
12023
Antikanser aktivite potansiyeline sahip olan bazı benzotiyazol sübstitüe pirazol-kalkon ve hidrazon türevlerinin DFT yöntemi ile incelenmesi
D Aslan
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021
12021
Modeling of grinding process mechanics
D Aslan
12014
Peyzaj planlaması açısından istanbul boğazının yeşil dokusunun tarihi süreci ve halkın kullanımına açılmış reaktif alanların irdelenmesi
D Aslan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989
11989
The Effect of Internet Addiction on Daytime Sleepiness and Quality of Life in Adolescents
A KARASU, T YILMAZ, B BULDUKLU, A Salih, DA ASLAN, G EROĞLU, ...
GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 8 (2), 311-321, 2023
2023
YOĞUN BAKIM HASTALARI ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDE İZOLE EDİLEN Acinetobacter baumannii VE Pseudomonas aeruginosa SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ PROFİLİNİN VE RİSK …
G Ece, C Ece, D Aslan
Balıkesir Medical Journal 4 (3), 46-54, 2020
2020
Mikro Frezeleme İşlemlerinin Modelleme ve Deneysel Yöntemler Aracılığı ile İncelenmesi ve Endüstriyel Uygulamalar İçin Verim Arttırıcı Yöntemler Geliştirilmesi
E Budak, E Hatipoğlu, E Uysal, D Aslan, ZB Osgouei, S Pedrammehr, ...
2018
Workpiece Surface Burn Detectıon by Force and Temperature Modeling for Grinding Operations
D Aslan, E Budak
Proceedings of the 16th Internatıonal Conference on Machine Design and …, 2014
2014
Çevresel kanallı taşlar ile satıh taşlama operasyonunun modellenmesi (Modeling of surface grinding operation with circumferentially grooved wheels)
D Aslan, M Kocaefe, E Budak
Uludağ Universitesi, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20