Şenol Sezer
Şenol Sezer
Verified email at odu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Tutumlarının Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri: Fenomenolojik Bir Çözümleme The Effects of Teachers’ Classroom Management Attitudes on …
Ş SEZER
HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 534-549, 2018
3262018
Novice Teachers' Opinions on Students' Disruptive Behaviours: A Case Study.
Ş Sezer
Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 2017 (69), 199-219, 2017
282017
School Administrators’ Opinions on Frequently Changing Regulations Related to Appointments and Relocation: A New Model Proposal
Ş Sezer
KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE …, 2016
142016
Üstün yeteneklilerin sınıf içindeki olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri
Ş Sezer
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2015 (4), 317-333, 2015
142015
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile okulların öğrenen örgüt olma düzeyi arasındaki ilişki
A Durdağı, Ş SEZER
Turkish Journal of Educational Studies 1 (2), 2014
142014
Okul yöneticilerinin seçimle belirlenmesine ilişkin yönetici görüşleri: Fenomenolojik bir çözümleme
Ş Sezer
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 22 (3), 351-373, 2016
132016
The relationship between solution-focused school leadership and organizational cynicism, organizational commitment and teachers' job satisfaction
G Ozdem, S Sezer
International Journal of Progressive Education 15 (1), 167-183, 2019
112019
Ortaöğretim kurumları yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeylerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi
Ş Sezer, D Akan, Ş Ada
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and …, 2014
112014
Okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: repertory grid tekniğine dayalı fenomenolojik bir çözümleme
Ş Sezer
Eğitim ve Bilim 41 (186), 2016
102016
School Happiness: A Scale Development and Implementation Study.
S Sezer, E Can
Eurasian Journal of Educational Research 79, 167-190, 2019
92019
İlköğretim okullarında zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme
Ş Sezer, C Albez, D Akan, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 2014
92014
Okul müdürlerinin görev öncelikleri ve karar alma süreçlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri
Ş Sezer
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 121-137, 2016
82016
An examination related to the effectiveness of primary school teachers’ committee meetings
C Albez, Ş Sezer, A Durdağı, Ş Ada
Middle Eastern & African Journal of Educational Research 7 (4), 4-20, 2014
72014
The effects of educational coaching on students’ academic motivation, error-oriented motivation and educational stress
Ş Sezer
The Turkish Online Journal of Educational Technology 12 (-), 850-855, 2016
52016
Okul müdürlerinin yönetsel özellikleri, kültüre bağlı yönetsel değerleri ve kendilerinden beklenen evrensel liderlik değerleri
Ş SEZER
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (3), 715-723, 2018
42018
Okul Müdürlerinin Eğitimsel Liderlik Standartlarını Karşılama Düzeyi: Ölçek Geliştirme ve Uygulama Çalışması
Ş Sezer
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 19 (1), 818-836, 2018
4*2018
School Administrator's Cognitive Constructs Related to Ideal Teacher Qualifications: A Phenomenological Analysis Based on Repertory Grid Technique.
Ş Sezer
Education & Science/Egitim ve Bilim 41 (186), 2016
32016
School Administrators' Opinions on Professional Values and Professional Skills Required To Be Gained to Classroom Teachers In-Service Training Process.
Ş SEZER, N KARABACAK, İ KORKMAZ, M KÜÇÜK
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (4), 1223-1238, 2019
2*2019
SCHOOL PRINCIPALS’ADMINISTRATIVE CHARACTERISTICS AND THE EFFECTS ON THE DEVELOPMENT OF STUDENTS
Ş Sezer
European Journal of Education Studies, 2018
22018
Prospective teachers’ opinions related to the ideal school
Ş Sezer
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 8 (4), 681-706, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20