David Michael San Juan
David Michael San Juan
Associate Professor, De La Salle University
Verified email at dlsu.edu.ph
TitleCited byYear
Neoliberal restructuring of education in the Philippines: dependency, labor, privatization, critical pedagogy, and the K to 12 system
DMM San Juan
Asia-Pacific Social Science Review 16 (1), 80-110, 2016
42016
Why Marx Was Right: Third World Edition
DMMS Juan
Journal of Developing Societies 33 (1), 1-26, 2017
32017
Kaisipang nasyonalista at teoryang dependensiya sa edukasyon: Ideolohikal na kritik ng programang K to 12 ng Pilipinas/Nationalism and dependency theory in education: An …
DMM San Juan
Malay 26 (1), 96-120, 2013
22013
Pambansang Salbabida at Kadena ng Dependensiya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Labor Export Policy (LEP) ng Pilipinas.
DM San Juan
Malay 27 (1), 2014
12014
Poverty, Inequality, and Development in the Philippines: Official Statistics and Selected Life Stories
DMM San Juan, PJC Agustin
European Journal of Sustainable Development 8 (1), 290-304, 2019
2019
Premises, Perils, and Promises of ASEAN Integration
DMMS Juan
Journal of Developing Societies 34 (3), 325-350, 2018
2018
A Better World is Possible: A Marxist Critique of ASEAN Integration
DMM San Juan
2018
Bigwas sa Neoliberalismo, Alternatibo sa Kapitalismo: Adbokasing Pangwika at Sosyalistang Programa sa Nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez.
J SAN
Daluyan: Journal ng Wikang Filipino 22, 2017
2017
Imagining Anti-/Alter-capitalism: A Marxist Reading of Selected Contemporary Dystopian Films
DMM San Juan
2015
Kapit sa Patalim, Liwanag sa Dilim: Ang Wika at Panitikang Filipino sa Kurikulum ng Kolehiyo (1996-2014)
DMM San Juan
HASAAN 2 (1), 1-1, 2015
2015
Deux Ex Populo: Timeless Counter-hegemonic Characterization and Discourse in Jose
DMM San Juan
DALUMAT E-Journal 2 (2), 1-1, 2011
2011
Kontra-Gahum: Pagsipat sa Tema, Pilosopiya at Ideolohiya ng Piling Kontemporaryong Tulang Radikal Tungo sa Kontekstwalisasyon ng Kritisismong Marxista
DMM San Juan
DALUMAT E-Journal 1 (1), 1-1, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12