Follow
Orhan Çoban
Title
Cited by
Cited by
Year
Etiology of first‐ever ischaemic stroke in European young adults: the 15 cities young stroke study
N Yesilot Barlas, J Putaala, U Waje‐Andreassen, S Vassilopoulou, ...
European journal of neurology 20 (11), 1431-1439, 2013
2282013
Türkiye’de turizm gelirleri-ekonomik büyüme ilişkisi: nedensellik analizi (1963-2010)
O Çoban, CC Özcan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (1 …, 2013
1452013
Masked assessment of MRI findings: is it possible to differentiate neuro-Behçet's disease from other central nervous system
O Coban, S Bahar, G Akman-Demir, B Taşcı, S Yurdakul, H Yazıcı, ...
Neuroradiology 41, 255-260, 1999
1311999
Cranial MRI in Behçet’s disease: 134 examinations of 98 patients
G Akman-Demir, S Bahar, O Coban, B Tasci, P Serdaroglu
Neuroradiology 45, 851-859, 2003
1072003
Türk otomotiv sanayiinde endüstriyel verimlilik ve etkinlik
D ÇOBAN
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Sayı 29 …, 2007
972007
Dış borç ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2009)
İ Çöğürcü, O Çoban
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2011
952011
Cerebral venous thrombosis in Behçet’s disease compared to those associated with other etiologies
N Yesilot, S Bahar, S Yılmazer, M Mutlu, M Kurtuncu, R Tuncay, O Coban, ...
Journal of neurology 256 (7), 1134-1142, 2009
892009
Türkiye tekstil endüstrisi ver rekabet gücü: AB ülkeleriyle karşılaştırmalı bir analiz örneği, 1989-2001
O Çoban, R Kök
Iktisat Isletme ve Finans 20 (228), 68-81, 2005
872005
Spontaneous dissection of the extracranial vertebral artery with spinal subarachnoid haemorrhage in a patient with Behçet's disease
S Bahar, O Coban, IH Gürvit, G Akman-Demir, A Gökyigit
Neuroradiology 35, 352-354, 1993
841993
Prediction of socio-economical consequences of privatization at the firm level with fuzzy cognitive mapping
O Çoban, G Seçme
Information Sciences 169 (1-2), 131-154, 2005
812005
Beşeri sermayenin iktisadi büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği
O Çoban
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 131-142, 2004
702004
Cerebral vasculitis and ischaemic stroke in Behçet’s disease: report of one case and review of the literature
Y Krespi, G Akman‐Demir, M Poyraz, B Tugcu, O Coban, R Tuncay, ...
European journal of neurology 8 (6), 719-722, 2001
582001
Emek piyasasında asgari ücret, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkilerin ekonometrik bir analizi: Türkiye örneği (1969-2006)
A Korkmaz, O Çoban
Maliye Dergisi 151 (2), 16-22, 2006
532006
Bir siyasal yozlaşma türü olarak rüşvet ve ekonomik etkileri
O Çoban
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (1), 1999
491999
Stroke unit versus neurology ward: a before and after study
Y Krespi, ME Gurol, O Coban, R Tuncay, S Bahar
Journal of neurology 250, 1363-1369, 2003
482003
İktisada Giriş
O Çoban
Atlas Akademi, 2015
45*2015
TÜRKİYE’DE KAMU İÇ BORÇLANMASININ MAKRO EKONOMİK ETKİLERİ
O Çoban, N Doğanalp, D Uysal
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 245-255, 2008
402008
Yenilenebilir enerji tüketimi karbon ve emisyonu ilişkisi: TR örneği
O ÇOBAN
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (38), 195-208, 2015
392015
TÜRK TARIMININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ KARŞISINDAKİ SEKTÖREL REKABET GÜCÜ
O Çoban, AE Peker, Y Kubar
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 10 (20), 247-266, 2010
342010
Emek piyasasında kadın çalışanlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı: Kahramanmaraş tekstil sektörü örneği
M Kartal, O Çoban
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 67-81, 2018
312018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20