Follow
Evren ÜLKERYILDIZ
Evren ÜLKERYILDIZ
Akdeniz Üniversitesi
Verified email at iyte.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı
E ÜLKERYILDIZ, ZD ARSAN, A Tonguç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (1), 72-82, 2009
292009
İnşaat firmalarının iş güvenliği başarım düzeyinin ölçülmesine yönelik entropi tabanlı bir model, 3
E Ülkeryıldız, ME İlal, S Kale
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21-23, 2011
62011
Transformation of Public and Private Spaces: Instrumentality of Restrictions on the Use of Public Space During COVID 19 Pandemic
E Ülkeryıldız, DC Vural, D Yıldız
International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and …, 2020
52020
İzmir Kent Temsilinde Sinema İle Üretilen Kolektif Bellek: Yeşilçam Örneği
E Ülkeryıldız, EC Önder
Ege Mimarlık. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 30-33, 2013
42013
Political Tactics in Building Construction Industry from the Architects' Perspectives
R Ülkeryıldız
PQDT-Global, 2009
32009
Mahalle Ölçeğinde Mekân Üzerinden İktidar Üretimi: Çukur Dizisindeki İktidar Temsillerinin Çözümlemeleri
E ÜLKERYILDIZ, G TOPA-ÇİFTÇİ
METU Journal of the Faculty of Architecture, 2022
2022
Hakikat Sonrası Bilincin Siber-Mekân Üzerinden Üretimi: Ağdaşın Kamusal Mekânı
E ÜLKERYILDIZ, N ÖZCAN USLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 293-303, 2021
2021
Understanding Cinemantics through Spatiotemporal Meta-codes in a Postmodern Urban Flâneur Diary: The Case of ‘Before Sunrise’
E ÜLKERYILDIZ, EC ENGÜR, D YILDIZ
Contemporary Approaches in Urbanism and Heritage Studies, 107-117, 2021
2021
Architects’ Perceptions of Political Tactics in Construction Project Organizations
E Ülkeryıldız, HM Günaydın, S Kale
THE JOINT CIB INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF W055, W065, W089, W118, TG76, TG78 …, 2012
2012
Sinema ve Farklılaşan Düzlem Algısı: "İpler" Örneği
E Ülkeryıldız, A Şenel, E Önder
Arredamento Mimarlık 251 (11), 122-127, 2011
2011
A Comparative Study of Classification Methods for Contractor Prequalification Models
E Ülkeryıldız, S Kale
Tavlama Benzetimi Yaklaşımı ile Üniversite Yerleşkelerinin Planlanması
ME İlal, E Ülkeryıldız, S Kale, S Palabıyık
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12