Michał Giertych
Michał Giertych
Unknown affiliation
Verified email at man.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
BonFIRE: the clouds and services testbed
K Kavoussanakis, A Hume, J Martrat, C Ragusa, M Gienger, ...
Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2013 IEEE 5th …, 2013
232013
Federation of the BonFIRE multi-cloud infrastructure with networking facilities
J Jofre, C Velayos, G Landi, M Giertych, AC Hume, G Francis, A Vico Oton
Computer Networks 61, 184-196, 2014
142014
The IPv6 QoS system implementation in virtual infrastructure
H Tarasiuk, S Hanczewski, A Kaliszan, R Szuman, Ł Ogrodowczyk, ...
Telecommunication Systems, 1-13, 2015
72015
Infrastruktura PL-LAB2020
A Binczewski, B Belter, Ł Łopatowski, M Giertych, W Burakowski, ...
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2015
62015
Inst. of Telecommun., Warsaw Univ. of Technol., Warsaw, Poland
H Tarasiuk, S Hanczewski, A Kaliszan, R Szuman, L Ogrodowczyk, ...
Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (NETWORKS), 2012 …, 2012
4*2012
A proposal of the IPv6 QoS system implementation in virtual infrastructure
H Tarasiuk, S Hanczewski, A Kaliszan, R Szuman, L Ogrodowczyk, ...
Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (NETWORKS), 2012 …, 2012
42012
Management System of the IPv6 QoS Parallel Internet
J Granat, W Szymak, JM Batalla, W Latoszek, H Tarasiuk, M Giertych, ...
Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP), 2012 …, 2012
32012
Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS
H Tarasiuk, W Góralski, J Granat, JM Batalla, W Szymak, P Świątek, ...
Przegląd Telekomunikacyjny, SIGMA NOT, 944-954, 2011
22011
Laboratorium SDN
A Binczewski, B Belter, Ł Łopatowski, M Giertych, Ł Ogrodowczyk, ...
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2015
12015
Rozległe sieci badawcze dla testowania rozwiązań nowych generacji Internetu
B Belter, Ł Łopatowski, M Giertych, W Burakowski, H Tarasiuk, ...
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2015
12015
W jaki sposób przeprowadzać eksperymenty w PL-LAB2020?
B Belter, Ł Łopatowski, M Giertych, Ł Ogrodowczyk, P Krawiec, ...
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11