Goran Hrovat
Goran Hrovat
Teaching Assistant of Computer Science, University of Maribor
Verified email at um.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Contrasting temporal trend discovery for large healthcare databases
G Hrovat, G Stiglic, P Kokol, M Ojsteršek
Computer methods and programs in biomedicine 113 (1), 251-257, 2014
252014
Establishing of a Slovenian open access infrastructure: a technical point of view
M Ojsteršek, J Brezovnik, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, A Bregant, ...
Program, 2014
142014
Interestingness measure for mining sequential patterns in sports
G Hrovat, I Fister Jr, K Yermak, G Stiglic, I Fister
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 29 (5), 1981-1994, 2015
102015
Am I overtraining? A novel data mining approach for avoiding overtraining
I Fister Jr, G Hrovat, S Rauter, I Fister
Computer science research conference, 1, 2014
62014
Stability selection using a genetic algorithm and logistic linear regression on healthcare records
A Zamuda, C Zarges, G Stiglic, G Hrovat
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2017
52017
VZPOSTAVITEV REPOZITORIJEV SLOVENSKIH UNIVERZ IN NACIONALNEGA PORTALA ODPRTE ZNANOSTI.
M Ojsteršek, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, M Borovič, A Bregant, J Bezget, ...
Knjiznica 58 (3), 2014
42014
Establishing of a Slovenian open access infrastructure: a technical point of view. Program 48 (4), 394–412
M Ojsteršek, J Brezovnik, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, A Bregant, ...
42014
Izdelava oblikoslovnega označevalnika za slovenski jezik in primerjava z drugimi rešitvami
G Hrovat
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2010
32010
National and regional hospitalization rates for allergic disorders in the United States: A 17‐year time‐trend analysis
P Kocbek, N Fijacko, G Hrovat, BI Nwaru, P Wickner, A Sheikh, G Stiglic
Allergy 75 (5), 1243-1247, 2020
2020
The OpenScience Slovenia metadata dataset
M Borovič, M Ferme, J Brezovnik, S Majninger, A Bregant, G Hrovat, ...
Data in brief 28, 104942, 2020
2020
Corpus of Academic Slovene (PhD theses) KAS-dr 1.0
T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, M Ferme, M Borovič, B Boškovič, ...
Jožef Stefan Institute, 2019
2019
Rekurzivna delitev modelov linearne regresije za oceno zanimivosti asociativnih pravil v različnih časovnih obdobjih
G Hrovat
PQDT-Global, 2018
2018
Establishment of the Slovenian Universities' Repositories and of the National Open Science Portal
M Ojsteršek, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, M Borovič, A Bregant, J Bezget, ...
Knjižnica. Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti 58 (3), 2014
2014
Constructing domain-specific semantic dictionaries to supplement domain-specific knowledge bases
G Hrovat, M Ojsteršek
Computer Science Research Conference, 1, 2014
2014
Projektna dokumentacija projekta ODUN
M Ojsteršek, J Brezovnik, M Kotar, N Šorgo, P Miholič, V Valentinčič, ...
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2013
2013
Izdelava oblikoslovnega označevalnika za slovenski jezik in primerjava z drugimi rešitvami: diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
G Hrovat
G. Hrovat, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16