Follow
ali imamoğlu
ali imamoğlu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of soil erosion risk using RUSLE model and soil organic carbon loss in Alaca catchment (Central Black Sea region, Turkey)
A Imamoglu, O Dengiz
Rendiconti Lincei 28 (1), 11-23, 2017
322017
Siirt ili bazı arazi ve toprak özelliklerinin coğrafi bilgi sistem analizleriyle değerlendirilmesi
MA ÖZYAZICI, O Dengiz, A İmamoğlu
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 (2), 128-137, 2014
242014
İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ
O Dengiz, A İmamoğlu, F SAYGIN, GÖL Ceyhun, E Semih, A Doğan
Anadolu tarım bilimleri dergisi 29 (2), 136-142, 2014
122014
Evaluation of soil quality index to assess the influence of soil degradation and desertification process in sub-arid terrestrial ecosystem
A İmamoglu, O Dengiz
Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 30 (4), 723-734, 2019
92019
Soil Erosion Risk Evaluation: Application of Corine Methodology at Engiz Watershed
A İmamoglu, D Turan, O Dengiz, F Saygin
Samsun. CAES. Volum 2, 15-21, 2014
92014
Çorum Alaca havzasında toprak erozyon duyarlılık faktörünün farklı enterpolasyon modeller kullanılarak konumsal dağılımlarının belirlenmesi
A İMAMOĞLU, M BAHADIR, O DENGİZ
Toprak Su Dergisi 5 (1), 2016
82016
The determination of rare species and risk categories in Nebyan Mountain (Samsun/Turkey)
HG Kutbay, B Sürmen, DD Kılıç, A İmamoğlu
62014
Soil erosion risk evaluation: Application of CORINE methodology at Engiz Watershed, Samsun
A İmamoğlu, İ Turan Demirağ, O Dengiz, F Saygın
Current Advances in Environmental Science 2 (1), 15-21, 2014
52014
İnebolu Havzası Topraklarının Erozyon Duyarlılık Durumları ve Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü ile Olan İlişkisinin Belirlenmesi
S Eraslan, A İmamoğlu, A Coşkun, F SAYGIN, O Dengiz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (1), 95-108, 2017
22017
Soil Erosion Risk Assessment Using ICONA Modelling For Inebolu Watershed
O Dengiz, A Imamoglu, F Saygin, C Göl, S Edis, A Dogan
Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi 29 (2), 136, 2014
22014
REKREASYONEL PLANLAMADA CEHENNEMDERE VADİSİ ÖRNEĞİ.
M İMAMOĞLU, A İMAMOĞLU, O İMAMOĞLU
SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical …, 2014
22014
The characterization of bacterial enzymatic pathways of phenol metabolism is important to better understand phenol biodegradation. Phenol hydroxylase is the first enzyme …
A Imamoglu, O Dengiz
Rendiconti Lincei 28 (1), 143-158, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12