Cecilia Lundberg
Cecilia Lundberg
Post Doc, Environmental and marine biology, Åbo Akademi University, Finland
Verified email at abo.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Baltic Sea eutrophication: area-specific ecological consequences
C Rönnberg, E Bonsdorff
Hydrobiologia 514 (1), 227-241, 2004
2072004
Some ecological properties in relation to eutrophication in the Baltic Sea
E Bonsdorff, C Rönnberg, K Aarnio
Nutrients and Eutrophication in Estuaries and Coastal Waters, 371-377, 2002
1152002
A multivariate assessment of coastal eutrophication. Examples from the Gulf of Finland, northern Baltic Sea
C Lundberg, M Lönnroth, M Von Numers, E Bonsdorff
Marine Pollution Bulletin 50 (11), 1185-1196, 2005
642005
Conceptualizing the Baltic Sea ecosystem: an interdisciplinary tool for environmental decision making
C Lundberg
AMBIO: A Journal of the Human Environment 34 (6), 433-439, 2005
562005
The spreading of eutrophication in the eastern coast of the Gulf of Bothnia, northern Baltic Sea–An analysis in time and space
C Lundberg, BM Jakobsson, E Bonsdorff
Estuarine, Coastal and Shelf Science 82 (1), 152-160, 2009
482009
Eutrophication in the Baltic Sea
C Lundberg
Åbo Akademi University, Åbo, 2005
362005
Eutrophication, risk management and sustainability. The perceptions of different stakeholders in the northern Baltic Sea
C Lundberg
Marine Pollution Bulletin, 2012
302012
Effects and Consequences of Eutrophication in the Baltic Sea: Specific Patterns in Different Regions
C Rönnberg
Åbo Akademi University, Department of Biology, Environmental and Marine Biology, 2001
182001
Eutrophication and the ecosystem approach to management: a case study of Baltic Sea environmental governance
M Karlsson, M Gilek, C Lundberg
Environmental governance of the Baltic Sea, 21-44, 2016
162016
Interactions between risk assessment and risk management for environmental risks in the Baltic Sea. Deliverable 9 within the RISKGOV project
M Gilek, S Linke, O Udovyk, M Karlsson, C Lundberg, K Smolarz, ...
Södertörn University, 2011
52011
Case Study Report: Eutrophication
BM Haahti, E Hedenström, S Linke, C Lundberg, G Reisner, M Wanamo
Project Environmental Risk Governance of the Baltic Sea, 2010
52010
Water quality of the Baltic Sea
C Lundberg
Elsevier, 2014
42014
Pohjois-Itämeren vedenalainen luonto
C Lundberg, J Ögård, M Ek, M Snickars
Huomioon otettavaa merenläheisten alueiden suunnittelussa. Uudenmaan ELY …, 2012
22012
Undervattensmiljön i norra Östersjön: Viktigt att tänka på vid havsnära planering
C Lundberg, J Ögård, M Ek, M Snickars
Uudenmaan ELY-keskus, 2012
22012
Environmental risk governance of the Baltic Sea (RISKGOV)
M Gilek, C Lundberg, O Renn, M Wolowicz
22008
Kom i gång! och Svenska direkt.: Två läromedel i svenska som andraspråk analyseras med utgångspunkt i Lpo94s och Lgr11s kursplaner i svenska som andraspråk.
C Lundberg, H Wideman
12014
Teknikmognad: en undersökning om Försäkringskassans personals inställning till och användning av en ny teknik
B Sandén, C Lundberg, A Nogander
Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, 2003
12003
Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19: En kvalitativ intervjustudie
E Chebaane, C Lundberg
2021
Att utveckla undervisningen tillsammans–Ett praktiskt exempel
C Lundberg, AG Nyström, J Lindström
Högre utbildning 6 (1), 77-84, 2016
2016
Mångkultur i skolan, något nytt?: En kvalitativ dokumentanalys av den svenska nioåriga grundskolans läroplaner.
C Lundberg
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20