Agnieszka Sobolewska
Agnieszka Sobolewska
Unknown affiliation
Verified email at sggw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Role and regulation of autophagy in the development of acinar structures formed by bovine BME-UV1 mammary epithelial cells
A Sobolewska, T Motyl, M Gajewska
European journal of cell biology 90 (10), 854-864, 2011
362011
Macroeconomic Electric Energy Production Efficiency of Photovoltaic Panels in Single-Family Homes in Poland
M Bukowski, J Majewski, A Sobolewska
Energies 14 (1), 126, 2021
92021
Wpływ modernizacji gospodarki odchodami zwierzęcymi na zmiany emisji azotu do wód powierzchniowych i podziemnych
HM Szoege, A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska, 176-182, 2003
52003
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich
A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2008
42008
Wplyw polskiego programu rolnosrodowiskowego na straty azotu z polowej produkcji rolnej
A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo 87, 455-460, 2006
42006
Life cycle analysis with regard to environmental impact of apple wholesale packaging
H Manteuffel Szoege, A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2009
32009
Life cycle analysis with regard to environmental impact of apple wholesale packaging
A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2009
3*2009
Zmiany w polskim programie rolnośrodowiskowym i ich wpływ na dochody małych gospodarstw rolnych
A Sobolewska
Problemy Rolnictwa Światowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 13, 2005
32005
Akceptacja społeczna „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich
A Sobolewska
Wieś i Rolnictwo 138 (1), 169-182, 2008
22008
Does nationality matter? The effect of cross-border information on willingness to pay for migratory species conservation
N Becker, Y Farja, J Majewski, A Sobolewska
Regional Environmental Change 19 (7), 1987-1998, 2019
12019
Analiza cyklu życia opakowań w handlu jabłkami w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne
HM Szoege, A Sobolewska
Series G–Economy Vol. 96–No. 4, 130, 2009
12009
Mozliwosci zagospodarowania potencjalu obszarow wiejskich w aspekcie rozwoju krajowej produkcji biopaliw plynnych na przykladzie woj. zachodniopomorskiego
A Sobolewska
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica, 167-171, 2004
12004
Ekonomiczne aspekty wykonalności modernizacji oczyszczalni ścieków miejskich
HM Szoege, A Sobolewska
Gospodarka Wodna, 458-460, 2001
12001
Proba oszacowania wplywu na srodowisko ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce
H Manteuffel Szoege, A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2000
12000
Economic Value of Pollination of Orchards, Case of Moldova and Poland
J Majewski, D Popa, A Sobolewska
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and …, 2021
2021
Macroeconomic Electric Energy Production Efficiency of Photovoltaic Panels in Single-Family Homes in Poland
M Bukowski, J Majewski, A Sobolewska
Energies 14 (1), 1-1, 2020
2020
COMPARATIVE LIFECYCLE ASSESSMENT OF APPLE PACKAGING
J Majewski, A Sobolewska
Proceedings of the International Scientific Conference" Economic Sciences …, 2018
2018
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUROWANEGO DOMU MIESZKALNEGO.
A Sobolewska, M Sobolewski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich
A Sobolewska, M Sobolewski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie …, 2017
2017
Elastyczność popytu na wodę wodociągową w Polsce i niektórych krajach świata
HM Szoege, A Sobolewska
Gospodarka Wodna, 320-322, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20