Jacek Pyżalski https://orcid.org/0000-0001-5817-276X
Jacek Pyżalski https://orcid.org/0000-0001-5817-276X
Verified email at amu.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyberbullying versus face-to-face bullying: A theoretical and conceptual review
JJ Dooley, J Pyżalski, D Cross
Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology 217 (4), 182-188, 2009
11212009
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Pyżalski
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
2902012
Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire
R Del Rey, JA Casas, R Ortega-Ruiz, A Schultze-Krumbholz, ...
Computers in Human Behavior 50, 141-147, 2015
2692015
From cyberbullying to electronic aggression: Typology of the phenomenon
J Pyżalski
Emotional and behavioural difficulties 17 (3-4), 305-317, 2012
1862012
A comparison of classification approaches for cyberbullying and traditional bullying using data from six European countries
A Schultze-Krumbholz, K Göbel, H Scheithauer, A Brighi, A Guarini, ...
Journal of School Violence 14 (1), 47-65, 2015
1242015
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
J Pyżalski
107*2011
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli
JŁ Pyżalski
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
96*2010
Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym co robimy obecnie jako nauczyciele.
J Pyżalski
Warszawa: EduAkcja, 2020
71*2020
Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski
J Pyżalski, A Zdrodowska, Ł Tomczyk, K Abramczuk
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
60*2019
European cyberbullying intervention project questionnaire (ECIPQ)
A Brighi, R Ortega, J Pyzalski, H Scheithauer, PK Smith, ...
Unpublished questionnaire, 2012
50*2012
Electronic aggression among adolescents: An old house with a new facade (or even a number of houses)
J Pyzalski
Youth culture and net culture: Online social practices, 278-295, 2011
48*2011
Empathy and moral disengagement in adolescent cyberbullying: Implications for educational intervention and pedagogical practice
L Lazuras, J Pyżalski, V Barkoukis, H Tsorbatzoudis
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
382012
Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży–różne wymiary zjawiska
J Pyżalski
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 8 (1), 12-26, 2009
382009
Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP)
J Pyżalski, P Plichta
Podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2007
30*2007
Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie
J Pyżalski
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
262007
Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami
G Ptaszek, GD Stunża, J Pyżalski, M Dębski, M Bigaj
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z oo, 2020
23*2020
Beyond peer cyberbullying–involvement of Polish adolescents in different kinds of electronic aggression
J Pyżalski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
232013
Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna–zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań
J Pyżalski
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR., 2010
212010
Lights4Violence: A quasi-experimental educational intervention in six European countries to promote positive relationships among adolescents
C Vives-Cases, MC Davó-Blanes, R Ferrer-Cascales, B Sanz-Barbero, ...
BMC Public Health 19 (1), 1-12, 2019
202019
Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online
J Pyżalski
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (1), 99-109, 2013
202013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20