Aleš Neusar
Title
Cited by
Cited by
Year
How do respondents attend to verbal labels in rating scales?
N Menold, L Kaczmirek, T Lenzner, A Neusar
Field Methods 26 (1), 21-39, 2014
462014
To trust or not to trust? Interpretations in qualitative research
A Neusar
Human Affairs 24 (2), 178-188, 2014
312014
MOŽNOSTI ZKOUMÁNÍ FORMOVÁNÍ IDENTITY V ADOLESCENCI: ČESKÁ ADAPTACE METODY GIDS.
V Konečná, A Neusar, M Sokoliová, P Macek
Ceskoslovenska Psychologie, 2010
112010
Silent voices: children’s quality of life concepts
J Mareš, A Neusar
Studia psychologica 52 (2), 81-100, 2010
112010
PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku
A Neusar, M Charvát
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
52012
Development of the Self
RA Mackey
The Emerging Self in Psychotherapy with Adults, 29, 2009
52009
From burgers to tenure: preserving quality amid the choices and dilemmas facing authors of scientific articles
A Neusar
Human Affairs 25 (3), 327, 2015
42015
PŘESNOST DATACE MEDIÁLNĚ ZNÁMÝCH VEŘEJNÝCH UDÁLOSTÍ.
A Neusar, J Hoferková, S Ježek
Media Studies/Mediální Studia, 2011
32011
Kdy se to jenom stalo?(Ne) dokonalost paměti na osobní a veřejné události
A Neusar
MSD, 2011
32011
O otázkách a odpovědích: přínos kognitivního přístupu k metodologii dotazování
A Neusar
Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII, 27-35, 2009
32009
Malá knížka o odborném psaní: praktický průvodce pro začínající autory
A Neusar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016
22016
Work-life balance pro studenty vysokých škol
A Neusar
Univerzita Palackého, 2015
22015
Konštrukcia hranice ne-želaného sexu [Construction of the border in un-wanted sex]
G Bianchi, L Reháková, A Neusar, L Vavrysová
Proceedings of the International Conference on Qualitative Methods in …, 2013
22013
Báseň ve výzkumu
A Neusar
Grada, 2010
22010
Jaké zdroje informací používáme při usuzování o příčinách vlastního chování
A Neusar
E-psychologie (E-psychology) 3 (2), 22-39, 2009
22009
Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII HRANICE NORMALITY
A Neusar, L Vavrysová
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
12013
Kdy se to jenom stalo?
A Neusar
Brno: MSD, 2011
12011
Rodina po cévní mozkové příhodě
A Neusar
12009
Zdravotní postižení
A Neusar, E Smékalová
Portál, 2009
12009
CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Pokoj mé matky
A Neusar
Unpublished master’s thesis, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20