Dorota Jasielska
Dorota Jasielska
Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
Verified email at aps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by individualism–collectivism
M Stolarski, D Jasielska, M Zajenkowski
Intelligence 50, 153-158, 2015
262015
The moderating role of kindness on the relation between trust and happiness
D Jasielska
Current Psychology, 1-9, 2018
102018
Biased, therefore unhappy: Disentangling the collectivism-happiness relationship globally
D Jasielska, M Stolarski, M Bilewicz
Journal of Cross-Cultural Psychology 49 (8), 1227-1246, 2018
82018
Stress and Sensitivity to Frustration Predicting Depression among Young Adults in Poland and Korea-Psychological and Philosophical Explanations.
A Zajenkowska, D Jasielska, J Melonowska
Current Psychology, 1-6, 2017
82017
Wzbudzanie emocji specyficznych dla automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania a odpowiedzi hemodynamiczne mózgu (badanie z wykorzystaniem fMRI)
K Imbir, D JASIELSKA, T WOLAK, P NAUMCZYK
Psychologia-Etologia-Genetyka 27, 7-24, 2013
62013
General trust scale: Validation in cross-cultural settings
D Jasielska, R Rogoza, A Zajenkowska, MB Russa
Current Psychology, 1-11, 2019
52019
Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej
D Jasielska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
52014
Wagi nadawane emocjom pozytywnym o genezie automatycznej vs refleksyjnej a wskaźniki poziomu poczucia szczęścia
D Jasielska, M Jarymowicz
Roczniki Psychologiczne 15 (2), 7-30, 2012
42012
Różnorodność emocji jako podstawa poczucia pełni szczęścia
M Jarymowicz, D Jasielska
Czasopismo Psychologiczne 1 (17), 87-95, 2011
32011
Happiness and hostile attributions in a cross-cultural context: The importance of interdependence
D Jasielska, R Rogoza, MB Russa, J Park, A Zajenkowska
Journal of Happiness Studies, 1-17, 2020
22020
Effects of rejection by a friend for someone else on emotions and behavior
J Rajchert, T Żółtak, M Szulawski, D Jasielska
Frontiers in psychology 10, 764, 2019
22019
Znaczenie emocji pozytywnych o genezie automatycznej i refleksyjnej jako przesłanek poczucia szczęścia
D Jasielska
22013
Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia.
D Jasielska, M Jarymowicz
Psychologia Społeczna 8 (26), 291-301, 2013
22013
Emocje o genezie refleksyjnej: Znaczenie w funkcjonowaniu psychicznym i próby pomiaru
K Imbir, D Jasielska, K MISDoMP, U Stawki
W stronę podmiotowości. O emocjach, tożsamości, dobrych uczynkach i …, 2012
22012
Cultural influences on social information processing: Hostile attributions in the United States, Poland, and Japan
A Zajenkowska, M Bower Russa, R Rogoza, J Park, D Jasielska, ...
Journal of personality assessment, 1-9, 2020
12020
‘I Will Help but not Everybody’ – Donating to Charity in a Deficit vs. Growth Condition: The Importance of Well-Being
D Jasielska, M Prusik, J Rajchert
Studia Psychologica 61 (4), 230-244, 2019
12019
Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne
A Błachnio, A Przepiórkowska
Psychologia Społeczna”, Lublin 83 (26), 247-250, 2013
12013
Wellbeing and Sense of Coherence Among Female Offenders and Non-Offenders: The Importance of Education
A Zajenkowska, D Jasielska, J Rajchert, K Nawrocka, O Macianowicz, ...
The Prison Journal, 0032885520978474, 2021
2021
Hostile attribution bias among offenders and non‐offenders: Making social information processing more adequate
A Zajenkowska, M Prusik, D Jasielska, M Szulawski
Journal of Community & Applied Social Psychology, 2020
2020
When is happy also prosocial? The relationship between happiness and social orientation depends on trust, agency and communion
D Jasielska, J Rajchert
Current Issues in Personality Psychology 8 (4), 309–316-309–316, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20