Stanislav Ježek
Stanislav Ježek
Masaryk University, Brno, Czech Republic
Verified email at fss.muni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychosociální klima školy I
S Ježek
MSD Brno, 2003
65*2003
Klima školní třídy: dotazník pro žáky
J Mareš, S Ježek
Národní ústav pro vzdělávání, 2012
582012
Kvalita života u dětí a dospívajících s epilepsií: předběžné sdělení
J Mareš, J Bischopová, S Ježek
MSD sro, 2008
452008
The evaluation of the psychometric properties of a specific quality of life questionnaire for physiological pregnancy
E Vachkova, S Jezek, J Mares, M Moravcova
Health and quality of life outcomes 11 (1), 1-7, 2013
372013
Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy
J Beran, J Mareš, S Ježek
Orbis scholae 1 (1), 111-130, 2018
282018
The source and impact of appearance teasing: an examination by sex and weight status among early adolescents from the Czech Republic
CA Almenara, S Ježek
Journal of school health 85 (3), 163-170, 2015
282015
Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků
P Macek, L Lacinová, S Ježek
Masarykova univerzita, 2016
232016
Možnosti konceptualizace školního klimatu
S Ježek
MSD Brno sro, 2003
232003
Menopause rating scale–validation czech version specific instrument for assessing health-related quality of life in postmenopausal women
M Moravcová, J Mareš, S Ježek
Ošetřovatelství a porodní asistence 5 (1), 36-45, 2014
222014
SKALA DETSKE PERCEPCE KONFLIKTU MEZI RODICI: CESKA VERZE DOTAZNIKU PRO ADOLESCENTY
L Lacinová, R Michalcáková, S Jezek
Ceskoslovenská psychologie 53 (1), 68, 2009
222009
Fifteen-year-Olds in Brno
S Ježek, L Lacinová
A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno, Masaryk University, 2008
21*2008
Vztahy s dospělými mimo rodinu
S Ježek
Barrister & Principal, 2006
192006
Prožívání tělesných změn v adolescenci a jejich vliv na sebehodnocení adolescentů
M Valášková, S Ježek
Barrister & Principal, 2002
192002
Developmental trajectories of body mass index and emotional-behavioral functioning of underweight children: A longitudinal study
S Cimino, L Cerniglia, CA Almenara, S Jezek, M Erriu, R Tambelli
Scientific reports 6 (1), 1-11, 2016
182016
Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
K Vlčková, K Lojdová, J Lukas, J Mareš, Z Šalamounová, T Kohoutek, ...
Munipress, 2015
182015
Relationships with Parents from the Perspective Attachment Theory
J Širůček, L Lacinová, S Ježek
FIFTEEN-YEAR-OLDS IN BRNO, 124, 2008
182008
Adolescents’ assessments of parents and peers: Relationships to self-esteem and self-efficacy
P Macek, S Jezek
Ceskoslovenska Psychologie 51, 26-36, 2007
182007
Možnosti diagnostiky psychosociálního klimatu školy
S Ježek
Nepublikovaná disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, 2006
172006
Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách
S Hanušová, M Píšová, T Kohoutek, E Minaříková, M Janík, T Janík, ...
Masarykova univerzita, 2017
142017
Adolescents during and after times of social change: The case of the Czech Republic
P Macek, S Ježek, AT Vazsonyi
The journal of early adolescence 33 (8), 1029-1047, 2013
142013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20