Bjarne Søgaard
Bjarne Søgaard
Senior Biologist, Institute of Bioscience, Aarhus University, Denmark
Verified email at dmu.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Incidence rates of deliberate self-harm in Denmark 1994–2011
BR Morthorst, B Soegaard, M Nordentoft, A Erlangsen
Crisis, 2016
492016
Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet
B Søgaard, F Skov, R Ejrnæs, KE Nielsen, S Pihl, P Clausen, K Laursen, ...
Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, 3, 2005
372005
Patterns of genetic variation in isolated Danish populations of the endangered butterfly Euphydryas aurinia
P Sigaard, C Pertoldi, AB Madsen, B Søgaard, V Loeschcke
Biological Journal of the Linnean Society 95 (4), 677-687, 2008
322008
Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus
S Pihl, R Ejrnæs, B Søgaard, E Aude, KE Nielsen, K Dahl, JS Laursen
Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, 219, 2000
262000
Habitat and species covered by the EEC Habitats Directive: a preliminary assessment of distribution and conversation status in Denmark
S Pihl, R Ejrnæs, B Søgaard, E Aude, KE Nielsen, K Dahl, JS Laursen
National Environmental Research Institute, 2002
222002
Glucometabolic hormones and cardiovascular risk markers in antipsychotic-treated patients
BH Ebdrup, FK Knop, A Madsen, HB Mortensen, B Søgaard, JJ Holst, ...
The Journal of clinical psychiatry 75 (9), 899-905, 2014
172014
Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV: til brug i administration og planlægning
B Søgaard, T Asferg
Danmarks Miljøundersøgelser, 2007
152007
Criteria for favourable conservation status in Denmark. Natural habitat types and species covered by the EEC Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds Directive
B Søgaard, F Skov, R Ejrnæs, S Pihl, J Fredshavn, KE Nielsen, P Clausen, ...
NERI Technical report 647, 92, 2007
142007
Bevaringsstatus for naturtyper og arter
J Fredshavn, B Søgaard, B Nygaard, LS Johansson, P Wiberg-Larsen, ...
Habitatdirektivets artikel 17, 2014
112014
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 marine naturtyper. Faglig rapport fra DMU nr. 549
K Dahl, JK Petersen, AB Josefson, I Dahllöf, B Søgaard
112005
Criteria for favourable conservation status in Denmark
B Søgaard, F Skov, R Ejrnæs, S Pihl, J Fredshavn, KE Nielsen, P Clausen, ...
Natural habitat types and species covered by the EEC Habitats Directive and …, 2007
102007
Outline of shelterbelts and shelterbelt tests in Denmark. IUFRO 11th Cong
B Soegaard
Proc. 1953 (Rome) Sec 11, 246-269, 1954
81954
Overvågning af arter 2004-2011. NOVANA
B Søgaard, P Wind, M Elmeros, J Bladt, P Mikkelsen, P Wiberg-Larsen, ...
Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013
72013
Development and implementation of the national otter action plan for Denmark
AB Madsen, B Søgaard
How to implement the Otter Action Plan, 54-60, 2001
72001
Postprandial prolactin suppression appears absent in antipsychotic-treated male patients
K Coello, BV Broberg, N Bak, A Madsen, HB Mortensen, B Søgaard, ...
Psychoneuroendocrinology 60, 1-6, 2015
62015
Fugle 2004-2011. NOVANA
S Pihl, P Clausen, IK Petersen, RD Nielsen, K Laursen, T Bregnballe, ...
Videnskabelig rapport fra DCE, 2013
62013
Vurdering af bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af EF-Habitatdirektivet (2001-2007)
B Søgaard, R Ejrnæs, B Nygaard, PN Andersen, P Wind, C Damgaard, ...
Danmarks bidrag til EU i henhold til artikel 17, 2008
62008
Vandmiljø og Natur 2010
PN Jensen, S Boutrup, LM Svendsen, R Grant, J Windolf, R Bjerring, ...
NOVANA. Tilstand og udvikling–faglig sammenfatning. Aarhus Universitet, DCE …, 2011
5*2011
Arter 2004-2005. NOVANA
B Søgaard, S Pihl, P Wind
Faglig rapport fra DMU, 148, 2006
52006
Aquatic and Terrestrial Environment 2004–State and trend–technical summary
JM Andersen, S Boutrup, L van der Bijl, LM Svendsen, J Bøgestrand, ...
NERI Technical Report, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20