Vit Vozenilek
Vit Vozenilek
Verified email at upol.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Atlas podnebí Česka
R Tolasz, T Míková, A Valeriánová, V Voženílek
Prague: ČHMÚ, UPOL, 2007
4912007
Landslide susceptibility assessment using SVM machine learning algorithm
M Marjanović, M Kovačević, B Bajat, V Voženílek
Engineering Geology 123 (3), 225-234, 2011
2872011
Climate atlas of Czechia
R Tolasz, T Míková, A Valeriánová, V Voženílek
Czech Hydrometeorological Institute, Prague, 256, 2007
2512007
Cartography for GIS: geovisualization and map communication
V Voženílek
Univerzita Palackého, 2005
1172005
Aplikovaná kartografie I: tematické mapy
V Voženílek
Univerzita Palackého, 1999
1021999
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach
MS Boori, V Voženílek, K Choudhary
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science 18 (1), 17-26, 2015
882015
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
R Brázdil, L Březina, P Dobrovolný, M Dubrovský, O Halásová, ...
Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky …, 2007
712007
Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu
V Voženílek
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2001
472001
Metody tematické kartografie: vizualizace prostorových jevů
V Voženílek, J Kaňok
Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2011
462011
Geografické informační systémy “I: pojetí, historie, základní komponenty
V Voženílek
Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998
421998
Aplikovaná kartografie I
V Voženílek
Tematické mapy 2, 2001
352001
Diplomové práce z geoinformatiky
V Voženílek
Univerzita Palackého, 2002
342002
Modelling of climate conditions in forest vegetation zones as a support tool for forest management strategy in European beech dominated forests
I Machar, V Vlckova, A Bucek, V Vozenilek, L Salek, L Jerabkova
Forests 8 (3), 82, 2017
312017
Land cover disturbance due to tourism in Czech Republic
MS Boori, V Voženílek, J Burian
Proceedings of the Fifth International Conference on Innovations in Bio …, 2014
302014
Artificial intelligence and GIS: mutual meeting and passing
V Voženílek
2009 International conference on intelligent networking and collaborative …, 2009
292009
Zásady tvorby mapových výstupů
V VOŽENÍLEK
Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká fakulta 42, 2002
292002
Regular use of entropy for studying dissimilar geographical phenomena
P Tucek, V Paszto, V Vozenilek
Geografie 114 (2), 117-129, 2009
282009
Relief for models of natural phenomena
J Svobodová, V Voženílek
Landscape Modelling, 183-196, 2010
252010
Land cover disturbance due to tourism in Jeseniky mountain region: a remote sensing and GIS based approach
MS Boori, V Vozenilek
Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V 9245, 92450T, 2014
242014
Specifying of requirements for spatio-temporal data in map by eye-tracking and space-time-cube
S Popelka, V Voženílek
International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2012) 8768 …, 2013
242013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20