Marlous Blankesteijn
Title
Cited by
Cited by
Year
Science-based entrepreneurship education as a means for university-industry technology transfer
M Blankesteijn, B Bossink, P van der Sijde
International Entrepreneurship and Management Journal 17 (2), 779-808, 2021
92021
Wetenschap als strijdtoneel: Publieke controversen rond wetenschap en beleid
M Blankesteijn, GM Munnichs, L van Drooge
Rathenau Instituut, 2014
82014
Closed-open innovation strategy for autonomous vehicle development
M Blankesteijn, FD Jong, B Bossink
International Journal of Automotive Technology and Management 19 (1-2), 74-103, 2019
62019
Contested science: Public controversies about science and policy
ML Blankesteijn, G Munnichs, L van Drooge
Rathenau Instituut, 2014
62014
The contribution of reflective learning to experiential learning in business education
A Perusso, M Blankesteijn, R Leal
Assessment & Evaluation in Higher Education 45 (7), 1001-1015, 2020
52020
From measuring to removing to recovering phosphorus in water management in the Netherlands: Challenges for science-based innovation
M Blankesteijn
Science of the Total Environment 666, 801-811, 2019
42019
Tussen wetten en weten: de rol van kennis in waterbeheer in transitie
ML Blankesteijn
Boom Lemma uitgevers, 2011
42011
Entrepreneurial universities and knowledge circulation: Challenges to university-industry interaction
M Blankesteijn, P van der Sijde, C Sam
Smart specialization strategies and the role of entrepreneurial universities …, 2019
22019
Understanding the Governance of the Engaged and Entrepreneurial University: Towards a New Research and Policy Agenda
M Blankesteijn, C Sam, P Sijde
Developing Engaged and Entrepreneurial Universities, 43-53, 2019
12019
Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning 2015-2017
ML Blankesteijn, A te Linde, G Schwarz
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), 2015
12015
Verstand op Veilig: De waarde van publieke kennisinstellingen voor de veiligheid van Nederland
M Blankesteijn, P Faasse, L Koens, B van der Meulen
Rathenau Instituut, 2014
12014
Langetermijn denken voor duurzaam waterbeheer vraagt om bestuurlijke durf: Interview met voormalig minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen
M Blankesteijn, W Pot
Water Governance 10 (1), 32, 2021
2021
Interview met Melanie Schultz van Haegen: Langetermijn denken voor duurzaam waterbeheer vraagt om bestuurlijke durf
M Blankesteijn, W Pot
Water Governance 10 (1), 32-35, 2021
2021
The Effectiveness and Impact of Action Learning on Business Graduates’ Professional Practice
A Perusso, P van der Sijde, R Leal, M Blankesteijn
Journal of Management Education 45 (2), 177-205, 2021
2021
Assessing the Legitimacy of Technological Innovation in the Public Sphere: Recovering Raw Materials from Waste Water
M Blankesteijn, B Bossink
Sustainability 12 (22), 9408, 2020
2020
Waneer wordt waterkwaliteit een probleem? Over het ontstaan van samenwerking tussen waterbeheerders en wetenschappers
ML Blankesteijn, H Schouffoer
Water Governance 2018 (3), 9, 2018
2018
Tussen belanghebbendheid en deskundigheid: de discussie over het voortbestaan van waterschappen 1970-2000 in het licht van hun kennisfunctie
ML Blankesteijn
Water Governance 5 (1), 15-23, 2015
2015
Wetenschap als strijdtoneel: Publieke controversen rond wetenschap en beleid
GM Munnichs, M Blankesteijn, A Thijssen
Het Bericht 2014 (1), 2014
2014
Sarewitz en de politiek van kansberekeningen
M Blankesteijn
2014
Overheden in de rol van kenniscoproducent: waterschappen als succesvoorbeeld
ML Blankesteijn
Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20