Magdalena Śmieja
Magdalena Śmieja
Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje
M Śmieja-Nęcka, J Orzechowski
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
77*2008
TIE: An ability test of emotional intelligence
M Śmieja, J Orzechowski, MS Stolarski
PLoS One 9 (7), e103484, 2014
512014
Kama muta: Conceptualizing and measuring the experience often labelled being moved across 19 nations and 15 languages.
JH Zickfeld, TW Schubert, B Seibt, JK Blomster, P Arriaga, N Basabe, ...
Emotion 19 (3), 402, 2019
492019
Do narcissism and emotional intelligence win us friends? Modeling dynamics of peer popularity using inferential network analysis
AZ Czarna, P Leifeld, M Śmieja, M Dufner, P Salovey
Personality and Social Psychology Bulletin 42 (11), 1588-1599, 2016
472016
Scared to death or scared to love? Terror management theory and close relationships seeking
M Śmieja, M Kałaska, M Adamczyk
European Journal of Social Psychology 36 (2), 279-296, 2006
422006
How much do we know about our own cognitive control?
E Nęcka, B Lech, N Sobczyk, M Śmieja
European Journal of Psychological Assessment, 2012
302012
Emotional intelligence and emotion regulation strategies
M Śmieja-Nęcka, M Mrozowicz-Wrońska, D Kobylińska
Studia Psychologiczne 49 (5), 2011
262011
Emotional intelligence and conflict resolution strategies in romantic heterosexual couples
M Stolarski, S Postek, M Śmieja
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 49 (5), 65-76, 2011
232011
TIE-Test Inteligencji Emocjonalnej [TIE–Test of Emotional Intelligence]
M Śmieja, J Orzechowski, A Beauvale
Studia Psychologiczne 54, 80-99, 2007
212007
Assortative mating for emotional intelligence
M Śmieja, M Stolarski
Current psychology 37 (1), 180-187, 2018
142018
Analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji językowej Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE): The Empathy Quotient (EQ-Short)
K Jankowiak-Siuda, J Kantor-Martynuska, A Siwy-Hudowska, ...
Psychiatria Polska 51 (4), 2017
10*2017
Test Inteligencji Emocjonalnej: TIE
M Śmieja-Nęcka, J Orzechowski, D Asanowicz
Kraków: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
82012
Społeczne ścieżki poznania
M Kossowska, M Śmieja-Nęcka, S Śpiewak
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
62005
Inteligencja społeczna a osobowość [Social intelligence and personality]
M Śmieja
Psychologia Jakości Życia 4 (1), 23-36, 2005
62005
Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje
J Orzechowski, M Śmieja
Warszawa: PWN, 2008
52008
TIE: Test Inteligencji Emocjonalnej
M Śmieja-Nęcka, J Orzechowski, A Beauvale
Studia Psychologiczne 45 (1), 2007
5*2007
Społeczne źródła samowiedzy
M Kossowska, M Śmieja-Nęcka
Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej" Academica", 2009
42009
Trójwymiarowy model inteligencji społecznej
M Śmieja
Czasopismo Psychologiczne 5 (2), 141-152, 1999
31999
W związku z inteligencją emocjonalną: rola inteligencji emocjonalnej w relacjach społecznych i związkach intymnych
M Śmieja-Nęcka
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
22018
" Ludzie dzielą się na…" Kategoryzowanie a inteligencja społeczna.
M Śmieja
Studia Psychologiczne, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20