Jacek Senkara
Jacek Senkara
Professor of Welding Engineering, Warsaw University of Technology
Verified email at wip.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Resistance welding, Fundamentals and applications
J Senkara, H Zhang
CRC Press Taylor & Francis Group, 2006
492*2006
Resistance welding, Fundamentals and applications. Second Edition
H Zhang, J Senkara
CRC Press Taylor & Francis Group, 2011
488*2011
Expulsion prediction in resistance spot welding
J Senkara, H Zhang, SJ Hu
WELDING JOURNAL-NEW YORK- 83 (4), 123-S, 2004
1202004
Cracking in spot welding aluminum alloy AA5754
J Senkara, H Zhang
WELDING JOURNAL-NEW YORK- 79 (7), 194-s, 2000
682000
Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania
J Senkara
Przegląd spawalnictwa 81, 3-7, 2009
492009
Brazing of alumina ceramics modified by pulsed plasma beams combined with arc PVD treatment
J Piekoszewski, A Krajewski, F Prokert, J Senkara, J Stanisławski, L Waliś, ...
Vacuum 70 (2-3), 307-312, 2003
462003
A statistical analysis of expulsion limits in resistance spot welding
H Zhang, SJ Hu, J Senkara, S Cheng
J. Manuf. Sci. Eng. 122 (3), 501-510, 2000
422000
Suppressing cracking in resistance welding AA5754 by mechanical means
H Zhang, J Senkara, X Wu
J. Manuf. Sci. Eng. 124 (1), 79-85, 2002
332002
Computerized device with CCD camera for measurement of surface tension and wetting angle in solid-liquid systems
D Sankowski, K Strzecha, S Jezewski, J Senkara, W Lobodzinski
IMTC/99. Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement …, 1999
331999
Automatic investigation of surface phenomena in high temperature solid and liquid contacts
D Sankowski, J Senkara, K Strzecha, S Jezewski
IMTC 2001. Proceedings of the 18th IEEE Instrumentation and Measurement …, 2001
322001
Resistance welding
H Zhang, J Senkara
CRC Press, 2012
212012
Contemporary car body steels for automotive industry and technological guidelines of their pressure welding
J Senkara
Welding International 27 (3), 184-189, 2013
152013
Sterowanie energią adhezji pomiędzy molibdenem i wolframem a ciekłymi metalami w procesach spajania
J Senkara
Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1993
13*1993
Podstawy teorii procesów spajania
J Senkara, A Windyga
Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1990
121990
Lutowanie próżniowe uszczelnień ulowych w aparatach kierujących wykonanych ze stopów Hastelloy i Inconel z zastosowaniem lutu NiCrSiB
T Babul, J Jakubowski, J Kopeć, S Kowalski, J Senkara, L Turowska
Welding Technology Review 79 (9), 124-129, 2007
102007
Mikrostruktura kompozytowych powłok Ni-ZrC napawanych plazmowo
M Bober, J Senkara
Welding Technology Review 87 (10), 2015
92015
Surface phenomena at the interfaces of the tungsten-liquid Cu-Sb alloy system
J Senkara, WK Włosinski
Journal of materials science 20 (10), 3597-3604, 1985
91985
Experimental and numerical analysis of shunting effect in resistance spot welding of Al2219 sheets
MJ Vardanjani, A Araee, J Senkara, J Jakubowski, J Godek
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 64 (2), 2016
82016
Wpływ wybranych czynników technologicznych na proces lutowania próżniowego stopów Ni i stali wysokostopowej 18-8
I Dul, J Kopeć, A Poradka, L Turowska, T Babul, S Kowalski, J Jakubowski, ...
Welding Technology Review 81 (10), 77-80, 2009
82009
Comparative tests of plasma-surfaced nickel layers with chromium and titanium carbides
M Bober, J Senkara
Welding International 30 (2), 107-111, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20