Jiří Mareš
Jiří Mareš
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Verified email at lfhk.cuni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Pedagogický slovník
J Průcha, E Walterová, J Mareš
Portál, sro, 1995
39841995
Styly učení žáků a studentů
J Mareš
Portál, 1998
5381998
Komunikace ve škole
J Mareš, J Křivohlavý
Masarykova univerzita, 1995
4891995
Pedagogická psychologie
J Mareš
Portál, 2013
4002013
Pedagogický slovník
J Prucha, E Walterová, J MAREŠ
Praha: Portál 322, 2003
253*2003
Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha
J Průcha, E Walterová, J Mareš
Portál, 2003
2102003
Constraints on Σ-nucleus dynamics from dirac phenomenology of Σ− atoms
J Mareš, E Friedman, A Gal, BK Jenning
Nuclear Physics A 594 (3), 311-324, 1995
1911995
Pedagogický slovník. 2. vydání
J Průcha, E WALTEROVá, J Mareš
Praha: Portál, 286, 1998
1791998
Člověk a vzdělání v informační společnosti
P Sak, J Mareš
Portál, 2007
1572007
Relativistic description of Λ, Σ, and Ξ hypernuclei
J Mareš, BK Jennings
Physical Review C 49 (5), 2472, 1994
1491994
Sociální a pedagogická komunikace ve škole
J Mareš, J Křivohlavý
Státní pedagogické nakladatelství, 1989
1411989
Učitelovo pojetí výuky
J Mareš
Masarykova univerzita, Centrum pro další vzdělávání učitelů, 1996
1391996
Kvalita života u dětí a dospívajících: díl 1. 2006. 228 s
J Mareš
MSD, 2006
1162006
Pedagogický slovník. 6., rozš. a aktualiz. vyd
J PRŮCHA, E WALTEROVÁ, J MAREŠ
Praha: Portál, 2009
1142009
Pedagogický slovník. 4. aktualizované vydání
J Průcha, E WALTEROVÁ, J MAREŠ
Praha: Portál, 2003
1022003
Widths of K-nuclear deeply bound states in a dynamical model
J Mareš, E Friedman, A Gal
Physics Letters B 606 (3-4), 295-302, 2005
1002005
Posttraumatický rozvoj člověka
M Jiří
Grada Publishing as, 2012
992012
OnΛ-hyperon(s) in the nuclear medium
J Mareš, J Žofka
Zeitschrift für Physik A Atomic Nuclei 333 (2), 209-212, 1989
961989
Anglicko-český pedagogický slovník
J Mareš, P Gavora
Portál, 1999
861999
Sociální opora u dětí a dospívajících III.
J Mareš
Nucleus, 2003
772003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20