Follow
Xiao-Ye Xu
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental investigation of classical and quantum correlations under decoherence
JS Xu, XY Xu, CF Li, CJ Zhang, XB Zou, GC Guo
Nature communications 1 (1), 7, 2010
3902010
Phase estimation with weak measurement using a white light source
XY Xu, Y Kedem, K Sun, L Vaidman, CF Li, GC Guo
Physical review letters 111 (3), 033604, 2013
2752013
Experimental investigation of the entanglement-assisted entropic uncertainty principle
CF Li, JS Xu, XY Xu, K Li, GC Guo
Nature Physics 7 (10), 752-756, 2011
2452011
Experimental recovery of quantum correlations in absence of system-environment back-action
JS Xu, K Sun, CF Li, XY Xu, GC Guo, E Andersson, R Lo Franco, ...
Nature communications 4 (1), 2851, 2013
2272013
Experimental quantification of asymmetric Einstein-Podolsky-Rosen steering
K Sun, XJ Ye, JS Xu, XY Xu, JS Tang, YC Wu, JL Chen, CF Li, GC Guo
Physical Review Letters 116 (16), 160404, 2016
1622016
Realization of quantum Wheeler's delayed-choice experiment
JS Tang, YL Li, XY Xu, GY Xiang, CF Li, GC Guo
Nature Photonics 6 (9), 600-604, 2012
1552012
Coherent control of nitrogen-vacancy center spins in silicon carbide at room temperature
JF Wang, FF Yan, Q Li, ZH Liu, H Liu, GP Guo, LP Guo, X Zhou, JM Cui, ...
Physical review letters 124 (22), 223601, 2020
992020
Experimental investigation of the non-Markovian dynamics of classical and quantum correlations
JS Xu, CF Li, CJ Zhang, XY Xu, YS Zhang, GC Guo
Physical Review A 82 (4), 042328, 2010
922010
Directly measuring the degree of quantum coherence using interference fringes
YT Wang, JS Tang, ZY Wei, S Yu, ZJ Ke, XY Xu, CF Li, GC Guo
Physical Review Letters 118 (2), 020403, 2017
832017
Ultrasensitive phase estimation with white light
CF Li, XY Xu, JS Tang, JS Xu, GC Guo
Physical Review A 83 (4), 044102, 2011
642011
Demon-like algorithmic quantum cooling and its realization with quantum optics
JS Xu, MH Yung, XY Xu, S Boixo, ZW Zhou, CF Li, A Aspuru-Guzik, ...
Nature Photonics 8 (2), 113-118, 2014
622014
On-demand generation of single silicon vacancy defects in silicon carbide
JF Wang, Q Li, FF Yan, H Liu, GP Guo, WP Zhang, X Zhou, LP Guo, ...
Acs Photonics 6 (7), 1736-1743, 2019
552019
Demonstration of Einstein–Podolsky–Rosen steering with enhanced subchannel discrimination
K Sun, XJ Ye, Y Xiao, XY Xu, YC Wu, JS Xu, JL Chen, CF Li, GC Guo
npj Quantum Information 4 (1), 12, 2018
542018
Quantum simulation of Landau-Zener model dynamics supporting the Kibble-Zurek mechanism
XY Xu, YJ Han, K Sun, JS Xu, JS Tang, CF Li, GC Guo
Physical review letters 112 (3), 035701, 2014
502014
Experimental characterization of entanglement dynamics in noisy channels
JS Xu, CF Li, XY Xu, CH Shi, XB Zou, GC Guo
Physical review letters 103 (24), 240502, 2009
452009
Measuring the winding number in a large-scale chiral quantum walk
XY Xu, QQ Wang, WW Pan, K Sun, JS Xu, G Chen, JS Tang, M Gong, ...
Physical Review Letters 120 (26), 260501, 2018
432018
Direct measurement of a nonlocal entangled quantum state
WW Pan, XY Xu, Y Kedem, QQ Wang, Z Chen, M Jan, K Sun, JS Xu, ...
Physical Review Letters 123 (15), 150402, 2019
402019
Measuring a dynamical topological order parameter in quantum walks
XY Xu, QQ Wang, M Heyl, JC Budich, WW Pan, Z Chen, M Jan, K Sun, ...
Light: Science & Applications 9 (1), 7, 2020
362020
Heisenberg-scaling measurement of the single-photon Kerr non-linearity using mixed states
G Chen, N Aharon, YN Sun, ZH Zhang, WH Zhang, DY He, JS Tang, ...
Nature communications 9 (1), 93, 2018
352018
Experimental Investigation of Quantum -Enhanced Sensor
S Yu, Y Meng, JS Tang, XY Xu, YT Wang, P Yin, ZJ Ke, W Liu, ZP Li, ...
Physical Review Letters 125 (24), 240506, 2020
332020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20