Krzysztof Jóźwiakowski
Krzysztof Jóźwiakowski
Katedra Inzynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Verified email at up.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Methane fermentation of the maize straw silage under meso-and thermophilic conditions
M Cieślik, J Dach, A Lewicki, A Smurzyńska, D Janczak, ...
Energy 115, 1495-1502, 2016
702016
The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development/Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru …
K Jóźwiakowski, Z Mucha, A Generowicz, S Baran, J Bielińska, W Wójcik
Archives of Environmental Protection 41 (3), 76-82, 2015
572015
Impact of influent wastewater quality on nitrogen removal rates in multistage treatment wetlands
M Gajewska, K Jóźwiakowski, A Ghrabi, F Masi
Environmental Science and Pollution Research 22 (17), 12840-12848, 2015
482015
The possibility of using plants from hybrid constructed wetland wastewater treatment plant for energy purposes
M Gizińska-Górna, W Czekała, K Jóźwiakowski, A Lewicki, J Dach, ...
Ecological Engineering 95, 534-541, 2016
472016
Composting potential of the solid fraction of digested pulp produced by a biogas plant
W Czekała, J Dach, R Dong, D Janczak, K Malińska, K Jóźwiakowski, ...
Biosystems engineering 160, 25-29, 2017
412017
Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych
K Jóźwiakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1, 232, 2012
322012
Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the efficiency of phosphorous removal from domestic wastewater
K Jóźwiakowski, M Gajewska, A Pytka, M Marzec, M Gizińska-Górna, ...
Ecological Engineering 98, 290-296, 2017
292017
Reliability and efficiency of pollution removal during long-term operation of a one-stage constructed wetland system with horizontal flow
K Jóźwiakowski, P Bugajski, Z Mucha, W Wójcik, A Jucherski, ...
Separation and Purification Technology 187, 60-66, 2017
282017
Assessment of the technological reliability of a hybrid constructed wetland for wastewater treatment in a mountain eco-tourist farm in Poland
A Jucherski, M Nastawny, A Walczowski, K Jóźwiakowski, M Gajewska
Water Science and Technology 75 (11), 2649-2658, 2017
252017
The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland
K Jóźwiakowski, P Bugajski, K Kurek, MFN de Carvalho, MAA Almeida, ...
Separation and Purification Technology 202, 216-226, 2018
232018
Application of H2O2 to optimize ammonium removal from domestic wastewater
K Jóźwiakowski, M Marzec, J Fiedurek, A Kamińska, M Gajewska, ...
Separation and Purification Technology 173, 357-363, 2017
222017
Studies on the efficiency of sewage treatment in chosen constructed wetland systems
K Jóźwiakowski
Infrastruktura i Ekologia Terenów wiejskich, PAN Oddział w Krakowie, Komisja …, 2012
202012
Digestate management in polish farms as an element of the nutrient cycle
W Czekała, A Lewicki, P Pochwatka, A Czekała, D Wojcieszak, ...
Journal of Cleaner Production 242, 118454, 2020
182020
Energetic and economic analysis of biogas plant with using the dairy industry waste
K Kozłowski, M Pietrzykowski, W Czekała, J Dach, A Kowalczyk-Juśko, ...
Energy 183, 1023-1031, 2019
172019
The efficiency of pollution removal from domestic wastewater in constructed wetland systems with vertical flow with common reed and glyceria maxima
A Dębska, K Jóźwiakowski, M Gizińska-Górna, A Pytka, M Marzec, ...
Journal of Ecological Engineering 16 (5), 2015
172015
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w województwie lubelskim w latach 2000-2011
K Jóźwiakowski, A Pytka, M Marzec, M Gzińska, J Dąbek, B Głaz, ...
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 73-86, 2012
172012
Effects of biochemical and thermochemical conversion of sorghum biomass to usable energy
A Kowalczyk-Jusko, B Koscik, K Jozwiakowski, A Marczuk, J Zarajczyk, ...
Przemysl Chemiczny 94 (10), 1838-1840, 2015
152015
Long-term operation of Kickuth-type constructed wetland applied to municipal wastewater treatment in temperate climate
Z Mucha, W Wójcik, K Jóźwiakowski, M Gajewska
Environmental technology 39 (9), 1133-1143, 2018
142018
Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych
K Jóźwiakowski, A Steszuk, A Pieńko, M Marzec, A Pytka, M Gizińska, ...
Inżynieria Ekologiczna, 2014
142014
Ocena wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na jakość wód rzeki Bochotniczanki
A Pytka, K Jóźwiakowski, M Marzec, M Gizińska, B Sosnowska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 15-29, 2013
142013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20