Παρακολούθηση
Evangelia S. Papadopoulou
Evangelia S. Papadopoulou
Assistant Professor of Environmental Microbiology, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effects of nicosulfuron on the abundance and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi used as indicators of pesticide soil microbial toxicity
DG Karpouzas, E Papadopoulou, I Ipsilantis, I Friedel, I Petric, ...
Ecological indicators 39, 44-53, 2014
732014
The dissipation of three fungicides in a biobed organic substrate and their impact on the structure and activity of the microbial community
M Marinozzi, L Coppola, E Monaci, DG Karpouzas, E Papadopoulou, ...
Environmental Science and Pollution Research 20, 2546-2555, 2013
672013
Assessment of the impact of three pesticides on microbial dynamics and functions in a lab-to-field experimental approach
PA Karas, C Baguelin, G Pertile, ES Papadopoulou, S Nikolaki, V Storck, ...
Science of the total environment 637, 636-646, 2018
662018
Identification and characterization of tebuconazole transformation products in soil by combining suspect screening and molecular typology
V Storck, L Lucini, L Mamy, F Ferrari, ES Papadopoulou, S Nikolaki, ...
Environmental Pollution 208, 537-545, 2016
552016
Bio-pesticides: Harmful or harmless to ammonia oxidizing microorganisms? The case of a Paecilomyces lilacinus-based nematicide
C Rousidou, E Papadopoulou, M Kortsinidou, IO Giannakou, ...
Soil Biol. Biochem 67, 98-105, 2013
552013
Dissipation and adsorption of isoproturon, tebuconazole, chlorpyrifos and their main transformation products under laboratory and field conditions
ES Papadopoulou, PA Karas, S Nikolaki, V Storck, F Ferrari, M Trevisan, ...
Science of the Total Environment 569, 86-96, 2016
542016
Lab to field assessment of the ecotoxicological impact of chlorpyrifos, isoproturon, or tebuconazole on the diversity and composition of the soil bacterial community
V Storck, S Nikolaki, C Perruchon, C Chabanis, A Sacchi, G Pertile, ...
Frontiers in microbiology 9, 1412, 2018
522018
Bio-pesticides: harmful or harmless to ammonia oxidizing microorganisms? The case of a Paecilomyces lilacinus-based nematicide
C Rousidou, ES Papadopoulou, M Kortsinidou, IO Giannakou, BK Singh, ...
Soil Biology and Biochemistry 67, 98-105, 2013
522013
Blame it on the metabolite: 3, 5-dichloroaniline rather than the parent compound is responsible for the decreasing diversity and function of soil microorganisms
S Vasileiadis, E Puglisi, ES Papadopoulou, G Pertile, N Suciu, ...
Applied and Environmental Microbiology 84 (22), e01536-18, 2018
512018
Dissipation, metabolism and sorption of pesticides used in fruit-packaging plants: towards an optimized depuration of their pesticide-contaminated agro-industrial effluents
P Karas, A Metsoviti, V Zisis, C Ehaliotis, M Omirou, ES Papadopoulou, ...
Science of the Total Environment 530, 129-139, 2015
512015
Integrated biodepuration of pesticide-contaminated wastewaters from the fruit-packaging industry using biobeds: bioaugmentation, risk assessment and optimized management
PA Karas, C Perruchon, E Karanasios, ES Papadopoulou, E Manthou, ...
Journal of hazardous materials 320, 635-644, 2016
462016
Extraction parameters significantly influence the quantity and the profile of PLFAs extracted from soils
ES Papadopoulou, DG Karpouzas, U Menkissoglu-Spiroudi
Microbial ecology 62, 704-714, 2011
372011
Bioaugmentation of thiabendazole-contaminated soils from a wastewater disposal site: factors driving the efficacy of this strategy and the diversity of the indigenous soil …
ES Papadopoulou, S Genitsaris, M Omirou, C Perruchon, ...
Environmental pollution 233, 16-25, 2018
332018
The potential of organic substrates based on mushroom substrate and straw to dissipate fungicides contained in effluents from the fruit-packaging industry–Is there a role for …
PA Karas, S Makri, ES Papadopoulou, C Ehaliotis, ...
Ecotoxicology and environmental safety 124, 447-454, 2016
322016
Novel insights into the metabolic pathway of iprodione by soil bacteria
M Campos, PS Karas, C Perruchon, ES Papadopoulou, V Christou, ...
Environmental Science and Pollution Research 24, 152-163, 2017
282017
Comparison of novel and established nitrification inhibitors relevant to agriculture on soil ammonia-and nitrite-oxidizing isolates
ES Papadopoulou, E Bachtsevani, E Lampronikou, E Adamou, ...
Frontiers in Microbiology 11, 581283, 2020
272020
The dissipation of fipronil, chlorpyrifos, fosthiazate and ethoprophos in soils from potato monoculture areas: first evidence for the enhanced biodegradation of fosthiazate
ES Papadopoulou, S Lagos, F Spentza, E Vidiadakis, PA Karas, ...
Pest management science 72 (5), 1040-1050, 2016
262016
Land spreading of wastewaters from the fruit-packaging industry and potential effects on soil microbes: effects of the antioxidant ethoxyquin and its metabolites on ammonia …
ES Papadopoulou, B Tsachidou, S Sułowicz, U Menkissoglu-Spiroudi, ...
Applied and environmental microbiology 82 (2), 747-755, 2016
262016
Metabolic pathway and cell adaptation mechanisms revealed through genomic, proteomic and transcription analysis of a Sphingomonas haloaromaticamans strain degrading …
C Perruchon, S Vasileiadis, C Rousidou, ES Papadopoulou, G Tanou, ...
Scientific reports 7 (1), 6449, 2017
242017
Effects of the nitrification inhibitor 3, 4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) on the activity and diversity of the soil microbial community under contrasting soil pH
E Bachtsevani, CV Papazlatani, C Rousidou, E Lampronikou, ...
Biology and Fertility of Soils 57, 1117-1135, 2021
142021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20