Follow
Mikko Poutanen
Mikko Poutanen
Tampere University
Verified email at tuni.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
From democracy to managerialism: foundation universities as the embodiment of Finnish university policies
M Poutanen, T Tomperi, H Kuusela, V Kaleva, T Tervasmäki
Journal of Education Policy 37 (3), 419-442, 2022
622022
‘I am done with that now.’Sense of alienations in Finnish academia
M Poutanen
Journal of Education Policy 38 (4), 625-643, 2023
232023
Korkeakoulupolitiikan muuttuvat valtasuhteet Suomessa: Säätiöyliopiston synty ja kamppailu yliopistodemokratiasta
H Kuusela, V Kaleva, T Tomperi, MJ Poutanen, T Tervasmäki
Politiikka 63 (2), 2021
23*2021
Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta
H Kuusela, A Harju, V Kaleva, M Poutanen, J Raipola, T Tervasmäki, ...
Tampereen yliopisto: COMET–Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, 2019
20*2019
Competitive knowledge-economies driving new logics in higher education–reflections from a Finnish university merger
M Poutanen
Critical Policy Studies 17 (3), 390-408, 2023
142023
Katse sisäänpäin: Yliopistoreformin organisatoriset jännitteet kotietnografian silmin
M Poutanen, T Tervasmäki, A Harju
Tiede & edistys, 28-46, 2021
122021
Business Meets Politics: Intertwined economic and political discursive structures in the case of Nokia in Finland
M Poutanen
Tampere University Press, 2018
92018
Ilmastokriisi sukupolvikokemuksena?
T Juntunen, M Poutanen, M Lahtinen
Politiikka 61 (3), 186-191, 2019
6*2019
Business logics: co-option of media discourse by pro-market arguments in the case of Nokia in Finland
M Poutanen
Critical Policy Discourse Analysis, 122-146, 2019
52019
Numeroiden voima politiikan journalismissa
H Ylöstalo, H Koskinen, M Poutanen, T Lepistö
Politiikasta, 2023
32023
From R&D Innovation to Academic Capitalism in Finland
M Poutanen
Scandinavian Journal of Public Administration 27 (1), 29-52, 2023
32023
Politiikasta-raati: ilmastokriisin pedagogia
E Hakala, K Ahola, M Raudaskoski, M Poutanen, VM Värri
Politiikasta. fi 17, 2019
32019
" Me emme kiduta": yhdysvaltalainen ekseptionalismi kidutuksen kontekstissa
M Poutanen
KOSMOPOLIS 45 (2), 44-60, 2015
32015
Näkyvätkö suomalaisen korkeakoulupolitiikan kristallipallossa lukukausimaksut?
MJ Poutanen
Poliittinen talous 11 (1), 48–69-48–69, 2023
22023
Poutanen, Mikko ja Tennberg, Monika. 2019. Politiikasta-raati: Tutkijuus muutoksessa. Politiikasta, 21.3. 2019
H Peltonen, HR Pennanen, H Haukkala
22019
Talouskuri Sipilän hallituksessa 2015-2017
M Poutanen
Alusta! Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden verkkolehti 7, 2017
22017
Talouskuriajattelun lyhyt oppimäärä
M Poutanen
Alusta! Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden verkkolehti 24, 2017
22017
Kriisien poliittinen ulottuvuus ja turvallistamisteoria tapana hahmottaa kriisejä
M Poutanen
Hybris 1, 2016
22016
ja Lahtinen, Mikko, 2019b. Muuttuva yliopisto
M Poutanen, T Juntunen
Politiikka 61 (2), 99-102, 0
2
Juntunen, Tapio ja Lahtinen Mikko. 2019a. Uusi toimitus, uusi julkaisutapa
MJ Poutanen
Politiikka 61 (1), 1-5, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20