Kadir Ardıç
Kadir Ardıç
İşletme Fakültesi Profesörü, Sakarya Üniversitesi
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 69-96, 2008
2992008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (2), 21-46, 2009
2402009
Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması, 9
K Ardıç, T Baş
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26, 2001
96*2001
A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey
T Baş, K Ardıç
METU studies in Development 29 (1-2), 27-46, 2002
922002
Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği
T Baş, K Ardıç
842002
Reliability and validity of the Turkish versions of dark triad dirty dozen (DTDD-T), short dark triad (SD3-T), and single item narcissism scale (SINS-T)
E Özsoy, JF Rauthmann, PK Jonason, K Ardıç
Personality and Individual Differences 117, 11-14, 2017
812017
Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi'nde Bir Uygulama)
K Ardiç, F Yüksel, O Çevik
Çağdaş Yerel Yönetimler 13 (3), 63-81, 2004
582004
Sosyal yapısal özelliklerin örgüte bağlılık üzerine etkileri
G Çöl, K Ardıç
492008
Eğitimde toplam kalite yönetimi
G Yıldız, K Ardıç
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 73-82, 1999
461999
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardiç, S POLATCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2007
432007
Şehirlerarasi Yolcu Taşimaciliğinda Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Tokat Örneği
K Ardiç, H SADAKLIOĞLU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 167-190, 2009
392009
The impact of age on the job satisfaction of Turkish academicians
T Baş, K Ardıç
GÜİİ BF Dergisi 2, 89-102, 2002
37*2002
The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs
M Bayram, MC Ünğan, K Ardıç
International journal of occupational safety and ergonomics 23 (2), 285-296, 2017
332017
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
Ş ASLAN, S POLATCI, K ARDIÇ, K Adem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
332008
KARANLIK ÜÇLÜ’NÜN (NARSİSİZM, MAKYAVELİZM VE PSİKOPATİ) İŞ TATMİNİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
E Özsoy, K Ardiç
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2017
312017
Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler mi?
U Osman, K ARDIÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
312013
Reklamlarda vurgulanan ürün ve hizmet kalite boyutlarının belirlenmesi ve bir uygulama
K Ardıç, A Güler
Pazarlama Dünyası 14 (04), 18-23, 2000
312000
Bağlılık boyutlarının tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisinin incelenmesi
K Seama, G POLATÇI, T ARDIÇ
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2014
292014
Sağlık sektöründe hizmet kalitesinin (müşteri tatmininin) ölçülmesi
K ARDIÇ, T BAŞ
Sosyal Bilimler Dergisi 4 (s 2), 2001
19*2001
Tükenmişlik sendromu ve demografik özelliklerin tükenmişlik üzerine etkisi: Tokat orta öğretim kurumlarında bir analiz
S Polatçı, K Ardıç, ZD Tınaz
Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 7, 1-22, 2007
172007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20