Burak Sisman
Burak Sisman
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Behavioral patterns of elementary students and teachers in one-to-one robotics instruction
S Kucuk, B Sisman
Computers & Education 111, 31-43, 2017
462017
Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri.
S Küçük, B Şişman
Ilkogretim Online 16 (1), 2017
102017
Ortaokul öğrencilerine yönelik türkçe robotik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Şişman, S Küçük
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 285-299, 2018
82018
Development and validation of an educational robot attitude scale (ERAS) for secondary school students
B Sisman, D Gunay, S Kucuk
Interactive Learning Environments 27 (3), 377-388, 2019
62019
A new speech coding algorithm using zero cross and phoneme based SYMPES
B Sisman, U Guz, H Gurkan, BS Yarman
International Symposium on Signals, Circuits and Systems ISSCS2013, 1-4, 2013
42013
The Effects of Robotics Training on Children’s Spatial Ability and Attitude Toward STEM
B Sisman, S Kucuk, Y Yaman
International Journal of Social Robotics, 1-11, 2020
32020
Pre-Service Teachers’ Experiences in Learning Robotics Design and Programming
S Kucuk, B Sisman
Informatics in Education 17 (2), 301-320, 2018
22018
PRE-SERVICE TEACHERS’ FLOW, ANXIETY AND COGNITIVE LOAD LEVELS IN ROBOTICS PROGRAMMING
B ŞİŞMAN, S Küçük
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2), 125-156, 2018
22018
Eğitimde Robot Kullanımı
B Şişman
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 299-314, 2016
2*2016
Exploring the utilization of robotic technology in foreign language teaching
O CİNCİOĞLU, B ŞİŞMAN, Y YAMAN
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED) 1 (2), 41-49, 2015
22015
Students’ attitudes towards robotics and STEM: Differences based on gender and robotics experience
S Kucuk, B Sisman
International Journal of Child-Computer Interaction, 100167, 2020
12020
An Educational Robotics Course: Examination of Educational Potentials and Pre-Service Teachers' Experiences.
B Sisman, S Kucuk
International Journal of Research in Education and Science 5 (2), 510-531, 2019
12019
İnternet Destekli Eğitim’de Bir Modül: Web Ortamını Etkin Kullanmak
B Şişman, İ Şimşek, ZA Reis
Akademik Bilişim, 0
1
The Effects of Robotics Training on Children’s Spatial Ability and Attitude Toward STEM
B Şişman, S Küçük, Y Yaman
2020
DETERMINATION OF REGULAR AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS’ORGANIZATIONAL LEARNING LEVELS
M BİBER, SK BİBER, B ŞİŞMAN, S GÜLSEÇEN
Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim …, 2014
2014
DETERMINATION OF REGULAR AND VOCATIONAL HIGH SCHOOLS'ORGANIZATIONAL LEARNING LEVELS/DÜZ VE MESLEK LISELERININ ÖRGÜTSEL ÖGRENME DÜZEYLERININ INCELENMESI
M Biber, SK Biber, B Sisman, S Gülseçen
Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 1, 2014
2014
A comparison of regular high schools and vocational high schools in terms of organizational learning levels
SK Biber, B Sisman, S Gulsecen
Journal of Educational Sciences & Practices 10 (20), 2011
2011
A Comparison of Regular High Schools and Vocational High Schools in Terms of Organızational Learning Levels
S KÖSE BİBER, B ŞİŞMAN, S Gülseçen
2011
Robot Assistants in Education of Children with Autism: Interaction between the Robot and the Child
Y YAMAN, B ŞİŞMAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (1), 1-19, 0
DÜZ VE MESLEK LISELERININ ÖRGÜTSEL ÖĞRENME DÜZEYLERININ İNCELENMESI
M Biber, SK Biber, SK Biber, B Şişman, S Gülseçen
HAYEF Journal of Education 11 (1), 1-17, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20