Follow
Jukka Utriainen
Title
Cited by
Cited by
Year
Reading to learn from online information: Modeling the factor structure
C Kiili, DJ Leu, J Utriainen, J Coiro, L Kanniainen, A Tolvanen, ...
Journal of Literacy Research 50 (3), 304-334, 2018
842018
University applicants’ critical thinking skills: The case of the Finnish educational sciences
J Utriainen, M Marttunen, E Kallio, P Tynjälä
Scandinavian Journal of Educational Research 61 (6), 629-649, 2017
442017
Measuring and supporting pre-service teachers' self-efficacy towards computers, teaching, and technology integration
C Kiili, M Kauppinen, J Coiro, J Utriainen
Journal of Technology and Teacher Education 24 (4), 443-469, 2016
392016
Assessing complexity in learning outcomes–a comparison between the SOLO taxonomy and the model of hierarchical complexity
K Stålne, S Kjellström, J Utriainen
Assessment & Evaluation in Higher Education 41 (7), 1033-1048, 2016
342016
Opettajankoulutuksen vetovoima
HLT Heikkinen, J Utriainen, I Markkanen, M Pennanen, M Taajamo, ...
opetus-ja kulttuuriministeriö, 2020
322020
Validation of a modified version of the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire
J Utriainen, P Tynjälä, E Kallio, M Marttunen
Studies in Educational Evaluation 56, 133-143, 2018
282018
Student evaluations of the credibility and argumentation of online sources
M Marttunen, T Salminen, J Utriainen
The Journal of Educational Research 114 (3), 294-305, 2021
172021
Online research and comprehension performance profiles among sixth‐grade students, including those with reading difficulties and/or attention and executive function difficulties
L Kanniainen, C Kiili, A Tolvanen, J Utriainen, M Aro, DJ Leu, ...
Reading Research Quarterly 57 (4), 1213-1235, 2022
72022
Multiple Mini Interview as a Selection Tool for Initial Teacher Education Admissions
RL Metsäpelto, J Utriainen, AM Poikkeus, J Muotka, A Tolvanen, ...
PsyArXiv, 2020
62020
Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen: Seurantatutkimus
E Kallio, J Utriainen, M Niilo-Rämä, E Räikkönen
Kasvatus 49 (4), 2018
52018
Measuring and Supporting Pre-Service Teachers' Self-Efficacy towards Computers, Teaching, and Technology Integration.
C Killi, M Kauppinen, J Coiro, J Utriainen
Journal of Technology and Teacher Education 24 (4), 443-469, 2016
52016
Multiple Mini Interview as a Selection Tool for Initial Teacher Education Admissions
RL Metsäpelto, J Utriainen, AM Poikkeus, J Muotka, A Tolvanen, ...
PsyArXiv, 2020
22020
Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä: Tutkimus-ja kehityshankkeen loppuraportti
J Utriainen, E Kallio, P Tynjälä
Työpapereita/Koulutuksen tutkimuslaitos, 2012
12012
Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa
L Kanniainen, C Kiili, A Tolvanen, J Utriainen, PHT Leppänen
Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti: NMI-bulletin 33 (1), 2023
2023
Tutkivan nettilukemisen taitojen opettaminen
E Sormunen, M Marttunen, A Toom, C Kiili, E Hämäläinen, L Ilomäki, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15