Follow
MEHPARE TİMOR
MEHPARE TİMOR
İstanbul Üniversitesi-İşletme Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications
S Sipahi, M Timor
Management decision 48 (5), 775-808, 2010
8022010
Analitik hiyerarşi prosesi
M Timor
Türkmen Kitabevi, 2011
2942011
A data mining application in a student database
ŞZ Erdoğan, M Timor
Journal of aeronautics and space technologies 2 (2), 53-57, 2005
1132005
Yöneylem araştırması ve işletmecilik uygulamaları
M Timor
İstanbul Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, İşletme Fakültesi Yayın 280, 2001
742001
Yöneylem araştırması
M Timor
Türkmen Kitabevi, 2010
662010
Science, Technology and Innovation Policy Indicators and Comparisons of Countries through a Hybrid Model of Data Mining and MCDM Methods
G Ozkaya, M Timor, C Erdin
Sustainability 13 (2), 694, 2021
462021
Fast-food restaurant site selection factor evaluation by the analytic hierarchy process
M Timor, S Sipahi
The Business Review, Cambridge 4 (1), 161-167, 2005
442005
Türkiye ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin sağlık sistem performanslarının kümeleme ve veri zarflama analizi ile karşılaştırılması
M Timor, F Lorcu
352010
Şehiriçi alışveriş merkezi yer seçimi faktörlerinin analitik hiyerarşi prosesi yardımıyla sıralanması
M Timor
Yönetim Dergisi: İÜ İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü 15 (49), 3-18, 2004
352004
A stock selection model based on fundamental and technical analysis variables by using artificial neural networks and support vector machines
E Ş., D H., T M
Review of Economics & Finance 2, 106-122, 2012
31*2012
INTEGRATED SUPPLIER SELECTION MODEL USING ANP, TAGUCHI LOSS FUNCTION AND PROMETHEE METHODS.
T Sari, M TIMOR
Journal of Applied Quantitative Methods 11 (1), 2016
302016
Sales representative selection of pharmaceutical firms by analytic hierarchy process
M Timor
292006
Veri madenciliğinde sepet analizi ile tüketici davranışı modellemesi
M TİMOR, UT ŞİMŞEK
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2008
282008
BANKA ŞUBE HİZMET ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
M Timor, H Mimarbaşı
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2013
262013
Hastane performansını belirlemede veri zarflama analizi
M Timor
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 30 (1), 2001
232001
Ranking with statistical variance procedure based analytic hierarchy process
HA Tayalı, M Timor
Acta Infologica 1 (1), 31-38, 2017
212017
Kolayda ürünler için perakende satış yeri seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi uygulaması
M Timor
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2002
202002
Çok Değişkenli Aykırı Değer Tespiti için Klasik ve Dayanıklı Mahalanobis Uzaklık Ölçütleri: Finansal Veri ile Bir Uygulama
M Esen, M Timor
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 257-265, 2019
172019
Yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri yöntemlerinin sınıflandırma performanslarının karşılaştırılması: borsa endeks yönünün tahmini üzerine bir uygulama
E Şenol, M TİMOR
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2013
162013
Tedarikçi seçiminde ANP, TAGUCHI VE TOPSIS yöntemleri ile otomotiv sektöründe bir uygulama
T Sari, M Timor
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2015
132015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20