Follow
Musa Atgür
Musa Atgür
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)(Relationship Between
M Atgür, NO Altay
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2015
582015
Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Para Talebi İstikrarının ARDL Modeli Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye ve Endonezya Örneği
M Atgür, NO Altay
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2015
192015
Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Wagner Yasası’nın ve Keynesyen Hipotez’in Türkiye'de Geçerliliği Üzerine Bir İnceleme
M Atgür
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (3), 895-915, 2020
142020
Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Türkiye'de demir-çelik sektörü: analizi, sorunlar ve çözüm önerileri
M Atgür
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
132006
YENİ PARA POLİTİKASI ARAYIŞLARI BAĞLAMINDA PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI FAİZ KANALININ İŞLEYİŞİ: TÜRKİYE VE ENDONEZYA ÜLKE ÖRNEKLERİ
M Atgür, NO Altay
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 14 (3), 601-624, 2018
122018
Finansal Gelişme, Ticari Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
M Atgür
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 553-572, 2019
112019
Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonları İlişkisi: Çin Örneği
M Atgür
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 172-186, 2021
92021
Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalının VAR Modeli Yöntemine Göre Analizi: Türkiye, Meksika ve Endonezya Ülke Örnekleri
M Atgür, NO Altay
Maliye Finans Yazıları 1 (108), 27-48, 2017
82017
Causality Analysis of the Impact of Monetary Policy on Stock Markets: The Case of Turkey
M Atgür, F Yiğit
Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 7 (4), 2017
72017
Türkiye'de Kamu Kesimi Bütçe Açıkları ve Enflasyon İlişkisinin ARDL Sınır Testi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi
M Atgür
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 231-252, 2021
6*2021
Examination of the exchange rate and interest rate channels of the monetary transmission mechanism during the inflation targeting: Turkey and Mexico countries examples.
M Atgür, NO Altay
Theoretical & Applied Economics 24 (4), 2017
62017
Türkiye’de Enflasyon Faiz İlişkisi: Gibson Paradoksunun Türkiye’de Geçerliliği (2004-2020)
M Atgür
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2021
52021
Demokratikleşme Düzeyi ve Sosyo-Ekonomik Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme
ÖA Afşar, M Atgür
Turkish Studies Social Sciences 14 (4), 1201-1222, 2019
52019
Relationship Between The Inflation and Nominal Interest Rate: The Case of Turkey (2004-2013)
M Atgür, NO Altay
Journal of Management & Economics 22 (2), 521-533, 2015
52015
Türkiye’de Doğal İşsizlik Oranı Hipotezinin Geçersizliği ve İşsizlikte Histerisis Hipotezinin Geçerliliği (1988-2018)
M Atgür
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (5), 1467-1481, 2021
32021
Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Analizi
M Atgür
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 301-316, 2021
32021
Türkiye'de Ticari Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: Romer Hipotezi Türkiye'de Geçerli midir?
M Atgür
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (1), 45-57, 2021
32021
Türkiye’de kamu harcaması davranışı ve hanehalkı tüketim harcaması davranışı ilişkisi (2006-2019)
M Atgür
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 352-365, 2020
32020
Inflation and Unemployment Relationship in Turkey: An Examination on the Validity of Phillips Curve (1988-2017)
M Atgür
International Journal of Eurasia Social Sciences 11 (40), 572-605, 2020
32020
Para Politikalarında Aktarım
M Atgür
2*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20