Follow
Erol MUZIR
Title
Cited by
Cited by
Year
Triangle relationship among firm size, capital structure choice and financial performance
E Muzir
Journal of Management Research 11 (2), 87-98, 2011
602011
The accuracy of financial distress prediction models in Turkey: A comparative investigation with simple model proposals
E Muzır, N Çağlar
Anadolu Üniversitesi, 2009
362009
Basel II düzenlemeleri doğrultusunda kredi riski analizi ve ölçümü: Geleneksel ekonometrik modellerin Yapay Sinir Ağı ve MARS modelleriyle karşılaştırılmasına yönelik ampirik …
E Muzir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
162011
The Prediction Performance of Asset Pricing Models and Their Capability of Capturing the Effects of Economic Crises: The Case of Istanbul Stock Exchange
E Muzir, N Bulut, S ŞENGÜL
İşletme Araştırmaları Dergisi 2 (3), 3-24, 2010
15*2010
Dış ticaret işlemlerinde ticaret yapılan yere göre ödeme şekli tercihi ve tercih nedenlerini belirlemeye yönelik ampirik bir çalışma
A Alabayır, E Muzır
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (3), 308-322, 2016
142016
COVID-19 Epidemic: A New Arena of Financial Fraud?
C Kizil, V Akman, E Muzır
Karabagh International Congress of Modern Studies in Social and Human Sciences, 2021
112021
Efficiency of the major Borsa Istanbul Indexes: An empirical investigation about the interaction between corporate governance and equity prices through a market model approach
F Yiğit, E Muzır
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (3), 237-245, 2019
42019
Auditing Techniques to Minimize Accounting Related Fraud and Errors: A Qualitative Analysis with the Interview Method
C Kizil, E Muzır, V Yılmaz
Emerging Markets Journal (EMAJ), University of Pittsburgh Press (USA) 11 (1 …, 2021
32021
Küresel iklim değişikliğinin üretim üzerine etkisi: İstanbul ili sıcaklık değişimleri ile üretim endeksi ilişkisi
C Elitaş, E Muzır
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (4), 16-35, 2014
32014
Dış ticaret performansına dayalı ülke riski öngörüleri ile aktif-pasif yönetiminde para birimi tercihlerinin bankaların likidite performansı üzerindeki etkileri: ampirik bir analiz
E Muzır, A Şeker
İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (2), 293-325, 2015
22015
Impact of placement choices and governance issues on credit risk in banking: Nonparametric evidence from an emerging market
E Muzir
Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 3 (4 …, 2013
22013
Examination of country risk determinants using artificial neural networks: The case of Turkey
MS Topak, E Muzir
International Research Journal of Finance and Economics 75 (120), 2011
22011
İhracatçı Firmaların Yoğunlaşma Etkisi İle Sanayi Üretim Oranı ve Reel Efektif Döviz Kuru Değişimleri Arasındaki İlişki: 2012-2019 Yılları Arası Türkiye Örneği
M Çancı, A Alabayır, E Muzır
Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi 23 (1), 26-53, 2022
1*2022
Nature of Financial Distress and Its Prediction: an Empirical Study Towards Testing the Existing Models and Developing a New Model in Turkey
E Muzır
PQDT-Global, 2004
12004
Endüstri 4.0 Kapsamında ve Covid-19 Pandemi Sürecinde Yönetim Muhasebesinde Dijitalleşme ve Yönetim Muhasebesinin Teknolojiyle Entegrasyonu
Ç Çetinkaya, C Kızıl, E Muzır
International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends …, 2022
2022
Kapının Diğer Tarafı: Covid-19 Pandemisi Sonrası Döneme Hazırlık İçin Muhasebesel, Finansal ve Yönetimsel Öneriler
E Muzır, V Akman, C Kızıl
5th International Aegean Conference on Social Sciences and Humanities, 579-598, 2022
2022
Role of International Trade Competitive Advantage and Corporate Governance Quality in Predicting Equity Returns: Static and Conditional Model Proposals for an Emerging Market
E Muzir, C Kizil, B Ceylan
Journal of Risk and Financial Management 14 (3), 125, 2021
2021
İşletmelerin Kredi Talebi Sürecinde Bankalar Tarafından Uygulanan Mali Analiz Teknikleri-Bir Gıda Firması Örneği (Financial Analysis Techniques Used by the Banks through Credit …
C Kizil, E Muzır, Y Ataman
İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar (Academic Studies in …, 2020
2020
Kurumsal Yönetişim ve Piyasa Performansı İlişkisi: Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
E Muzır
Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, 2018
2018
The Effects of Oil Price Fluctuations on Foreign Trade Performance: Evidence from Turkey as an Emerging National Economy
A Alabayir, E Muzir
Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 7 (5 …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20