Follow
Калуга Володимир
Title
Cited by
Cited by
Year
Ідентичність та самоідентичність як соціокультурні феномени суспільного буття людини: гендерні та екзистенціальні виміри
ВФ Калуга
102016
Основи світової політики : навчальний посібник
ВФ Калуга
Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2018
92018
Ідентичність та самоідентичність в соціальному бутті людини: від конфлікту до єднання: монографія
ВФ Калуга
Vydavet︠s︡ʹ PP Lysenko MM, 2014
92014
Приречена сексуальністю. Проблема ідентичності людини з огляду на її сексуальну природу
ВФ Калуга
Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011
7*2011
Екологія свідомості
ВФ Калуга
К.: Міленіум 154, 2010
72010
Функціональний підхід до розуміння суті світової політики та її ключових факторів як механізм поглибленого освоєння предмету дослідницької цікавості
ВФ Калуга
Університет і лідерство, 12, 2021
62021
Міжнародна інформація у професійній діяльності : навчальний посібник
ВФ Калуга
62020
Знання як результат активності людини, особливості його набуття і верифікації
ВФ Калуга
Гуманітарні студії, 27-36, 2014
52014
Розум як інструмент пізнання та впорядкування дійсності: його властивості
ВФ Калуга
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 47-51, 2014
32014
Особливості феномену любові та його співвідношення з проекціями сексуальності на буття людини
ВФ Калуга
Гілея: науковий вісник, 266-270, 2014
32014
Протистояння і взаємодія “самості” та людського роду – від зумовленості світом до онтологічної свободи.
ВФ Калуга
Аграрна наука і освіта. 7 (№ 5-6.), С. 154-161., 2006
32006
Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г. Арендт)
ВФ Калуга
спец. 09.00. 01.–Онтологія, гносеологія, феноменологія/ВФ Калуга, 2004
32004
Свобода как цель и как побочный эффект человеческой активности
ВФ Калуга
Сборник научных трудов SWorld 20 (3), 84-92, 2014
22014
Поведінка, дія та вчинки як маркери способів людського буття, їх властивості та особливості
ВФ Калуга
Гілея: науковий вісник, 164-168, 2014
22014
Властивості екзистенціалів самотності, печалі та нудьги, їх місце і роль у житті людини
В Калуга
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
Страх як продовження бажання і антитеза бездоганності, механізми його стримування та подолання
ВФ Калуга
Софія, 50-53, 2014
22014
Природа статі та її властивості в світлі езотеричного досвіду; роль ініціації в становленні статі
ВФ Калуга
Гілея: науковий вісник, 213-217, 2014
22014
Феномени андрогінності та гермафродитизму як ключ до осмислення особливостей статевої ідентичності
ВФ Калуга
Гілея: науковий вісник, 198-202, 2014
22014
В пошуках альтернативи класичній гносеології.
BФ КАЛУГА
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
22010
Функціональне навантаження культури та мистецтва у бутті людини з огляду на екзистенціальний прагматизм
ВФ Калуга
Філософія освіти, 142-153, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20