Janusz Majewski
Janusz Majewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych
Verified email at sggw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Economic value of pollination of major crops in Poland in 2012
J Majewski
Economic Science for Rural Development 34, 14-21, 2014
252014
PSZCZELARSTWO I JEGO ROLA DLA ROLNICTWA POLSKIEGO
J Majewski
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 127-134, 2010
112010
Straty wynikające z niewystarczającej liczby zapylaczy–próba szacunku
J Majewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 12 (1), 2010
102010
Macroeconomic Electric Energy Production Efficiency of Photovoltaic Panels in Single-Family Homes in Poland
M Bukowski, J Majewski, A Sobolewska
Energies 14 (1), 126, 2021
92021
Prognozowanie w agrobiznesie
S Stańko
Teoria i przykłady zastosowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 166-171, 2013
92013
Ceny skupu mleka w Polsce-analiza i prognozowanie
J Majewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 115-118, 2006
72006
Beekeping support in the European Union countries
J Majewski
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and …, 2017
62017
Importance of bees in pollination of crops in the European Union countries
B Madras-Majewska, J Majewski
Economic Science for Rural Development 42, 114-119, 2016
62016
Regionalne zróżnicowanie skupu mleka w Polsce oraz czynniki je determinujące
J Majewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (07), 2005
62005
Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej
J Majewski
ZN SGGW EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 110, 67-79, 2015
52015
Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce – próba szacunku metodą kosztów zastąpienia
J Majewski
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101, 126-132, 2014
52014
Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej
J Majewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14, 113-117, 2012
52012
Wartość zapylania upraw w województwie mazowieckim; próba szacunku
J Majewski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2011
52011
Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce
J Majewski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426-435, 2011
52011
Opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce
B Madras-Majewska, J Majewski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2004
52004
Pszczoły w biogospodarce - znaczenie i wartość ekonomiczna
J Majewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 …, 2016
42016
Apiturystyka jako forma turystyki edukacyjnej
B Madras-Majewska, J Majewski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 304, 148-156, 2013
42013
Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski
B Madras-Majewska, J Majewski
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 4, 281–290, 2008
42008
Produkcja i ceny miodu w badanych pasiekach w Polsce
B Madras-Majewska, J Majewski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (09), 2007
42007
ZMIANY W PRODUKCJI MLEKA W GOSPODARSTWACH MLECZARSKICH W GMINIE TUROŚL THE MILK PRODUCTION CHANGES IN FARMS IN TUROŚL COMMUNE
J Majewski
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU 540, 297-302, 2006
42006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20