Follow
Anneli Eteläpelto
Anneli Eteläpelto
Professori (aikuiskasvatustiede) Jyväskylän yliopisto
Verified email at jyu.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
What is agency? Conceptualizing professional agency at work
A Eteläpelto, K Vähäsantanen, P Hökkä, S Paloniemi
Educational research review 10, 45-65, 2013
11112013
Ammatillinen identiteetti persoonallisena ja sosiaalisena konstruktiona
A Eteläpelto, K Vähäsantanen
Teoksessa T. Asunmaa & P. Räihä (toim.) Samalta viivalta 4, 45-67, 2010
5532010
Työidentiteetti ja subjektius rakenteiden ja toimijuuden ristiaallokossa
A Eteläpelto
Teoksessa A. Eteläpelto, K. Collin & J. Saarinen (toim.) Työ, identiteetti …, 2007
2672007
Seeking new perspectives on the development of teacher education: A study of the Finnish context
P Hökkä, A Eteläpelto
Journal of teacher education 65 (1), 39-52, 2014
2452014
How do novice teachers in Finland perceive their professional agency?
A Eteläpelto, K Vähäsantanen, P Hökkä
Teachers and Teaching 21 (6), 660-680, 2015
2232015
Asiantuntijuuden muuttuvat määritykset
A Eteläpelto
Teoksessa J. Kirjonen, P. Remes & A. Eteläpelto (toim.) Muuttuva …, 1997
2091997
The resources and obstacles of creative collaboration in a long-term learning community
A Eteläpelto, J Lahti
Thinking skills and creativity 3 (3), 226-240, 2008
2032008
Teachers’ professional identity negotiations in two different work organisations
K Vähäsantanen, P Hökkä, A Eteläpelto, H Rasku-Puttonen, K Littleton
Vocations and Learning 1, 131-148, 2008
1952008
Oppiminen ja asiantuntijuus
A Eteläpelto, P Tynjälä
Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY, 1999
1911999
Factors promoting vocational students’ learning at work: study on student experiences
A Virtanen, P Tynjälä, A Eteläpelto
Journal of Education and Work 27 (1), 43-70, 2014
1772014
Vallan ja toimijuuden monisäikeisyys
A Eteläpelto, T Heiskanen, K Collin
Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa, 2011
1572011
Tulevaisuuden asiantuntijuuden kehittämiseen
A Eteläpelto
Teoksessa J. Ekola (toim.) Johdatusta ammattikorkeakoulupedagogiikkaan …, 1992
1571992
The professional agency of teacher educators amid academic discourses
P Hökkä, A Eteläpelto, H Rasku-Puttonen
Journal of Education for Teaching 38 (1), 83-102, 2012
1492012
Identity and agency in professional learning
A Eteläpelto, K Vähäsantanen, P Hökkä, S Paloniemi
International handbook of research in professional and practice-based …, 2014
1392014
The development of expertise in information systems design
A Eteläpelto
Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 1998
1371998
Vocational teachers in the face of a major educational reform: Individual ways of negotiating professional identities
K Vähäsantanen, A Eteläpelto
Journal of Education and Work 22 (1), 15-33, 2009
1352009
Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu
A Eteläpelto, J Onnismaa
Kansanvalistusseura, 2006
1292006
Metacognition and the expertise of computer program comprehension
A Eteläpelto
Scandinavian Journal of Educational Research 37 (3), 243-254, 1993
1221993
The acquisition of professional expertise—a challenge for educational research
P Tynjälä, A Nuutinen, A Eteläpelto, J Kirjonen, P Remes
Scandinavian journal of educational research 41 (3-4), 475-494, 1997
1191997
Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä?
A Eteläpelto, K Vähäsantanen, P Hökkä, S Paloniemi
Aikuiskasvatus 34 (3), 2014
1182014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20