Follow
Cagdas Dedeoglu
Cagdas Dedeoglu
Associate Faculty
Verified email at yorkvilleu.ca - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Toxic Bios: Toxic Autobiographies—A Public Environmental Humanities Project
M Armiero, T Andritsos, S Barca, R Brás, S Ruiz Cauyela, Ç Dedeoğlu, ...
Environmental Justice 12 (1), 7-11, 2019
332019
Güvenlik Bağlamında Risk ve Risk Yönetimi
A KÜÇÜKŞAHİN, İC ŞAFAK, Ç DEDEOĞLU
Güvenlik Stratejileri Dergisi 10 (10), Sayfa 9–34 (26), 2009
182009
"Hey Siri: Do You Believe in God?" A Posthuman Exposé of Belief Bias in AI Programming
C Dedeoglu
Technology and Theology, 77-90, 2021
10*2021
Yerelden Küresele Evrilen Ekolojik Krizin Psiko-Sosyal ve Politik Ekolojik Açılardan İrdelenmesi
MA Çelik, AE Güleysoy, Ş İdem, Ç Dedeoğlu
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 105-121, 2017
92017
Riverine Plastic Pollution in Asia: Results from a Bibliometric Assessment
W Leal Filho, C Dedeoglu, MAP Dinis, AL Salvia, J Barbir, V Voronova, ...
Land 11 (7), 1117, 2022
52022
Information Infrastructures and the Future of Ecological Citizenship in the Anthropocene
C Dedeoglu, C Ekmekcioglu
Social Sciences 9 (1), 3, 2020
52020
Playing God: Multi-faith Responses to the Prospect of Climate Engineering
F Clingerman, G Gardner, F Harper, A van Andel, SA Catovic, ...
Highland Park, NJ: Greenfaith, 2018
42018
Eleştirel Düşünme İçin Bir Rehber, Çev
VR Ruggiero
Ç Dedeoğlu, İstanbul, AlfaYayınları, 2017
42017
NATO's Energy Security Agenda and US Strategy
C Dedeoglu
Enerji ve Diplomasi (Energy and Diplomacy) 1 (1), 80-97, 2015
42015
Posthumanisms beyond Disciplines
SB Utku, C Dedeoglu, P Kümbet, Y Tuncel
Journal of Posthumanism 1 (1), 1-4, 2021
3*2021
GÜVENLİĞİN DOĞASI VE DOĞANIN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR
Ç DEDEOĞLU
Devletin Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları,(Ed.) Tolga SAKMAN, TASAM …, 2017
22017
Çin'in Büyük Stratejisi Açısından Suriye
Ç Dedeoğlu
Uluslararası Politikada Suriye Krizi, 403-412, 2016
22016
The Contradictions of Erdoganism: Political Triumph versus Socio-Cultural Failure
C Dedeoglu, H Aksakal
Another brick in the barricade: the Gezi resistance and its aftermath, 2015
22015
İslam-Doğa İlişkisinin Politik Ekolojisi
Ç Dedeoğlu
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2015
22015
The Ontology of Security and its Implications for Maritime Security
Ç DEDEOĞLU
Güvenlik Stratejileri Dergisi 15 (32), 631-654, 2019
12019
Güvenliğin Doğası Doğanın Güvenliği
Ç Dedeoğlu
Paraf Yayınları, 2013
12013
Posthumanism for Sustainability: A Scoping Review
Ç Dedeoğlu, N Zampaki
Journal of Posthumanism 3 (1), 33-57, 2023
2023
Yapay Zekâ ve Posthüman, Postseküler Din: Kişisel Asistanlarda İnanç Önyargısına Bir Bakış
Ç Dedeoğlu
Çokdisiplinli Çalışmalarda Posthümanizm, 201-212, 2022
2022
Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism
Ç Dedeoğlu
Journal for the Study of Religion, Nature and Culture 15 (2), 278-280, 2021
2021
Tanhum S. Yoreh, Waste Not: A Jewish Environmental Ethics
Ç Dedeoğlu
Journal for the Study of Religion, Nature and Culture 15 (4), 529-530, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20