Follow
Prof. Dr. Mustafa Sürmen
Prof. Dr. Mustafa Sürmen
Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture Department of Field Crops
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dry matter accumulation and forage quality characteristics of different soybean genotypes
E AÇIKGÖZ, M Sincik, G Wietgrefe, M Sürmen, S Cecen, T Yavuz, ...
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (1), 22-32, 2013
292013
Amasya mera vejetasyonlarının bazı özellikleri
T YAVUZ, M SÜRMEN, MÖ TÖNGEL, A Arife, KA ÖZAYDIN, H YILDIZ
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 181-185, 2012
282012
Effects of growth stages on the nutritive value of specific halophyte species in saline grasslands.
S Temel, M Surmen, M Tan
JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 25 (5), 2015
252015
Effects of phosphorus fertilization and harvesting stage on forage yield and quality of common vetch
M Sürmen, T Yavuz, N Çankaya
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (1), 353-355, 2011
162011
Aydın ili ekolojik koşullarında farklı eğimlerdeki mera vejetasyonlarının verim ve kalite özellikleri
M SÜRMEN, K Emre
Derim 35 (1), 67-72, 2018
132018
SICAKLIK VE YAĞIŞ DEĞİŞİMİNİN IĞDIR İLİNDE BİTKİSEL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNE ETKİLERİ
H Kibar, B Kibar, M Sürmen
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1), 11-24, 2014
122014
Samsun ili meralarının vejetasyon özellikleri
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, AK Özaydın, H Yıldız
Türkiye 9, 1773-1778, 2011
112011
Samsun ili çayır ve mera alanlarında istilacı türlerin tespiti ve yoğunluklarının belirlenmesi
M SÜRMEN, T YAVUZ, B SÜRMEN, HG KUTBAY
Turkish Journal of Weed Science 18 (1), 1-5, 2015
102015
Effect of row spacing and seeding rate on yield and yield components of common vetch (Vicia sativa L.).
T Yavuz, M Sürmen, N Cankaya
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (1), 369-371, 2011
92011
Karadeniz Bölgesinde hayvan besleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma
M SÜRMEN, T YAVUZ, N ÇANKAYA, MÖ TÖNGEL
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 49-53, 2008
92008
Yield and quality features of buckwheat-soybean mixtures in organic agricultural conditions
M Sürmen, E Kara
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (13), 1732-1736, 2017
82017
TUBITAK 106G017 nolu Ulusal Mera Kullanımı ve Yönetim Projesi Sonuç Raporu
A Avağ, A Mermer, H Yıldız, E Ünal, Ö Urla, M Aydoğdu, F Dedeoğlu, ...
Ankara, 2012
82012
Some characters of pasture vegetation in Amasya province.
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, KA Özaydın, H Yıldız
TABAD, Tarım Bilimleri Araștırma Dergisi 5 (1), 181-185, 2012
82012
Erzincan Ovası taban meralarının bitki örtülerinin mevcut durumu
A Koç, M Sürmen, K Kaçan
Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5 (9), 847-850, 2005
82005
The effects of secondary metabolites of rangeland and pasture plants on the animal health in Mediterranean ecological conditions
E Kara, M Sürmen
Journal of US-China Medical Science 16, 63-72, 2019
72019
Forage yıeld and qualıty of perennıal ryegrass (lolium perenne l.) Lınes ın black sea coastal area.
M Sürmen, T Yavuz, S Albayrak, N Çankaya
Turkish Journal of Field Crops 18 (1), 40-45, 2013
7*2013
Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass Lolium multiflorum Lam. Lines
T Yavuz, M Sürmen, S Albayrak, N Çankaya
Journal of Agricultural Sciences 23 (2), 234-241, 2017
62017
Vegetation features of alpine and subalpine rangelands in Eastern Black Sea region
T Yavuz, M Surmen
UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE BUCHAREST, 2016
62016
Yerleşim Yerinden Uzaklığa Göre Kümbet Köyü (Erzurum) Mera Bitki Örtüsünün Değişimi
M Sürmen
Atatürk Üniv. Fen Bil. Enst. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans …, 2004
62004
The spatial distribution of rangeland vegetation depending on distance to settlement in highland rangelands of Turkey
M Surmen, HI Erkovan, A Koc
Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services 71, 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20